feed-image RSS

De publieke omroep komt met een propaganda-offensief om het imago van de Arabische dictaturen te verbeteren. Een serie programma’s moet “de angst over de Arabische wereld wegnemen.” Omroepen werken samen in een gecoördineerde actie ten einde Nederlanders anders te laten denken.

De Partij voor de Vrijheid wil via Kamervragen weten waarom de mening van Nederlanders inzake de Arabische dictaturen niet deugt. Ook verneemt de PVV graag wat wel de juiste mening is die Nederlanders geacht worden te hebben. PVV-mediawoordvoerder Martin Bosma: “Nergens in de Mediawet staat dat het een taak van de omroep om de mening van Nederlanders te verbeteren. Waarom moeten we belasting betalen voor een omroep die vindt dat de mening van miljoenen Nederlanders niet deugt?”

Schriftelijke vragen van het lid Bosma (PVV) aan de staatssecretaris van mediazaken inzake een propaganda-offensief van de publieke omroep.

1.)
Heeft u kennisgenomen van het bericht “NPO wil angst over Arabische wereld wegnemen*”?

Lees meer

Vragen van het Lid Bosma (PVV) aan de minister van Ontwikkelingshulp over de honderdduizenden banen die ze heeft gecreëerd of nog gaat creëren.

1.)
Bent u bekend met het bericht van de ‘Nederlandse Missie’ dat minister Ploumen 170.000 banen in Afrika gaat creëren in 2017 (*) en bent u bekend met het bericht dat uw ministerie 190.000 banen gecreëerd en behouden zou hebben? (**)

2.)
Waar en op welke manier zijn deze banen precies gecreëerd en behouden? Kunt u een verifieerbaar overzicht naar de Tweede Kamer sturen zodat deze claims onderzocht kunnen worden?

Lees meer

Vragen van de Leden Bosma en Graus (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de Clinton Foundation

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Nederland geeft miljoenen aan Clinton Foundation’?(*)

2.)
In welke landen zijn projecten uitgevoerd met de ruim vier miljoen die aan de Clinton Foundation is overmaakt? Kunt u een lijst verstrekken met de projecten die met dit geld zijn bekostigd?

Lees meer

martin-bosma

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties