feed-image RSS

Vragen van de leden Beertema, De Graaf en Bosma (allen PVV) aan de ministers van BiZa, SZW en OCW:

1.)
Bent u bekend met de alinea's uit het AIVD-rapport 'Transformatie van het jihadisme in Nederland'(*)? waarin gesproken wordt over een bekende dawa-salafist en andere salafisten die aan jonge kinderen 'onverdraagzame, anti-integratieve en zelfs jihadistische geloofsopvattingen' overdragen?

Lees meer

Vragen van de leden Bosma en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over verkapt stemadvies van de gemeente Sittard-Geleen:

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Sittard stuurt inwoners pro-EU-brief'(*)?

2.)
Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat een gemeente het stemgedrag van haar burgers probeert te beïnvloeden door een pro–EU stemadvies rond te sturen? Zo neen, waarom niet?

Lees meer

Kamervragen van het Lid Bosma (Partij voor de Vrijheid) aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken over de aanstaande benoeming van maoïst Rosenmöller tot commissaris van de koningin in Utrecht.

Lees meer

martin-bosma

donaties

doneer

Nederland
English