feed-image RSS

Vragen van de Leden Bosma en De Graaf (beiden PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over gesubsidieerde grootverdieners in de toneelsector.

Lees meer

Vragen aan mediaminister Van Bijsterveldt van het lid Bosma (Partij voor de Vrijheid) over een intensieve mediacampagne via de STER gericht tegen Nederlanders die kritisch staan tegenover de massa-immigratie en de islam.

Lees meer

Vragen van de leden Kortenoeven, Bosma en Wilders (allen PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Turkse reactie op het in het Rijksmuseum exposeren van een ‘anti-Turkse spotprent’ (ingediend op 12 april 2012).

Lees meer

martin-bosma

donaties

doneer

Nederland
English