feed-image RSS

Vragen van de leden De Roon en Maeijer (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over virulent anti-semitisme via Palestijns persbureau:

1.)
Kent u de berichtgeving over een op de website van het palestijnse persbureau Ma’an gepubliceerd anti-semitisch artikel(*)?

Lees meer

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf, De Roon en Wilders (allen PVV) aan de ministers van SZW en BuZa:

1.)
Bent u bekend met het bericht Diyanet: ‘9 yaşına giren kız evlenebilir, gebe kalabilir’(*)?

Lees meer

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over extra maatregelen tegen Noord-Korea en de positie van Nederland als voorzitter van het VN-sanctiecomité Noord-Korea:

1.)
Kunt u nader ingaan op het Nederlandse voorzitterschap van het VN-sanctiecomité Noord Korea in 2018? Wat is de Nederlandse inzet binnen dit sanctiecomité (*)?

Lees meer

raymond-de-roon

donaties

doneer

Nederland
English