feed-image RSS

Daar was ie dan eindelijk: de langverwachte nieuwe beleidsnota van minister Kaag.
Het ontbreekt dit kabinet in ieder geval NIET aan ambitie maar - helaas - ontbreekt het WEL aan realiteitszin.

Deze nieuwe nota schetst een beleid dat is gericht op de bestrijding van de grondoorzaken van armoede, migratie, terreur en klimaatverandering.
Toe maar.

Met het door de Nederlandse belastingbetalers opgebrachte geld, wil dit kabinet er dus voor zorgen dat in Afrika de armoede verdwijnt, de welvaart naar een Westers niveau stijgt en dat het er voortaan wat minder heet is.
Want dat zijn volgens dit kabinet de redenen waarom mensen van daar massaal willen migreren naar Europa.
In dat kader noemt het kabinet ook nog het aanpakken van de grondoorzaak van terreur. De PVV is razend benieuwd naar de maatregelen die het kabinet gaat nemen voor het aanpakken van de enige echte grondoorzaak van terreur: de islam. In naam van de islamitische ideologie wordt er dood en verderf gezaaid; niet alleen in Afrika en het Midden-Oosten maar ook in Europa. En dat wordt mede gefaciliteerd door de veerdiensten van Frontex en NGO’s in de Middellandse Zee.
Wij vragen de minister op dit punt uitgebreid uiteen te zetten hoe zij ervoor wil gaan zorgen dat de heilige oorlog die de islam voert tegen de rest van de wereld stopt en hoe zij de import van jihadistische terroristen naar Europa gaat voorkomen.

Ook horen wij graag waarom zij denkt dat het scheppen van een ‘Melkert-baan’ of een stageplek voor jongeren in Afrika en het aanpassen van het klimaat er daadwerkelijk voor zal zorgen dat zij niet meer naar Europa zullen willen reizen.
Het gras in Europa is nou eenmaal groener dan daar.
Dat ligt niet zozeer aan het klimaat, maar aan onze Westerse welvaart en aan onze verzorgingsstaat, die een enorme aantrekkingskracht heeft op migranten uit ontwikkelingslanden. De belofte van gratis geld zorgt er namelijk voor dat ze van heinde en verre hiernaartoe komen.
Is de minister dat met de PVV eens?

Lees meer

SV van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over Oekraïense spionage gericht tegen Nederlanders die betrokken waren bij MH-17 onderzoek(en):

1.)
Kent u het bericht dat “de Nederlandse MH17-missie bespioneerd is door de Oekraïne”(*) ?

Lees meer

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid n.a.v. de beslissing om het MH17 strafproces te voeren in de zittingslocatie Schiphol:

1.)
Heeft u de nabestaanden of organisaties of personen die opkomen voor de nabestaanden, tevoren geraadpleegd over het voeren van het strafproces op Schiphol? Zo neen, waarom niet? Zo ja, met wie heeft u gesproken?

Lees meer

raymond-de-roon

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties