feed-image RSS

Voorzitter. Het huidige kabinet heeft ervoor gezorgd dat Nederland langdurig in een economische crisis blijft hangen en maar niet uit het dal kan klimmen. Naast de economische crisis is er sprake van een ware vertrouwenscrisis. Dit kabinet kan op nog maar weinig steun onder de bevolking rekenen. Hetzelfde kan, mutatis mutandis, ook worden gezegd over het Defensiebeleid van dit kabinet. Opeenvolgende bezuinigingen hebben er onvermijdelijk toe geleid dat onze minister van Defensie, net als het kabinet, gebukt gaat onder een enorme vertrouwenscrisis.

Lees meer

Ik dank de minister voor de uitgebreide brief over het Oostelijk Partnerschap. De PVV plaatst er wel een aantal kritische vragen en kanttekeningen bij. Het bieden van toetredingsperspectief is voor het kabinet niet aan de orde, maar uit de brief maak ik op dat het kabinet er niet gerust op is dat er in de eindverklaring toch toetredingsperspectief wordt aangeboden. Mocht de EU inderdaad van plan zijn toetredingsperspectief aan te bieden, Is de minister dan bereid er dwars voor te gaan liggen?

Lees meer

(AO mishandeling NL diplomaat in Rusland)

Voorzitter, de minister van Buitenlandse Zaken heeft ons gisteren een korte brief gezonden m.b.t. dit incident. Het is goed om te lezen dat onze gewonde diplomaat inmiddels weer aan het werk is gegaan. Ik wens hem een voorspoedig fysiek en psychisch herstel toe. Minister Lavrov heeft dit een zeer ernstig misdrijf genoemd en heeft meegedeeld dat er een justitieel onderzoek door Rusland is gestart. Welke waarde hecht onze minister aan deze toezegging? Ik vraag dat in het licht van het feit dat het door president Medvedev toegezegde onderzoek naar de dood van de Nederlandse journalist Stan Storimans er nooit is gekomen. De minister heeft ook geschreven dat de veiligheidsmaatregelen zijn aangescherpt maar dat hij daarover verder geen mededelingen doet.

Ik heb naar aanleiding van de inhoud van deze brief enkele vragen:

Lees meer

raymond-de-roon

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties