feed-image RSS

Voorzitter. Ik heb met instemming kennisgenomen van het besluit van de minister om geen testprogramma te gaan uitvoeren met de F-35 voordat er een besluit is genomen over de vervanging van de F-16 in samenhang met de visie op de toekomst van de krijgsmacht die zij in ontwikkeling heeft. Tot die tijd worden de testtoestellen gestald, zo heb ik begrepen. Kan de minister ons vertellen wat de kosten van die stalling nu precies zijn?

Lees meer

Voorzitter. Om te beginnen vraag ik de minister van Defensie of zij voornemens is de toezegging van de vorige regering gestand te doen, om de Kamer jaarlijks op de derde woensdag van mei te informeren over de gang van zaken rondom de inzet van de VPD's. Ik vind de kabinetsreactie op het rapport van Clingendael ronduit teleurstellend. Uit die reactie kan namelijk worden afgeleid dat met militaire VPD-capaciteit een toereikend niveau van bescherming kan worden geboden en dat de internationale positie van Nederland – lees het level playing field – niet negatief wordt beïnvloed doordat private beveiliging van koopvaardijschepen in andere landen wel is toegestaan. Ik begrijp niet dat de minister tot deze conclusie kan komen, gelet op de inhoud van het rapport van Clingendael. Ik vraag haar dan ook om duidelijk uit te leggen waarin de informatie van het rapport in haar ogen tekortschiet om te kunnen kiezen voor enigerlei vorm van inzet van gewapende private beveiligers. Uit haar brief blijkt namelijk helemaal niet waarom ze dat vindt. Waaruit blijkt dat de Nederlandse reders, die wel gewapende private beveiliging willen daar waar militaire VPD's niet kunnen worden ingezet, het bij het verkeerde eind hebben? Betwist de minister de cijfers van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders? Dan wil ik dat graag weten.

Lees meer

Voorzitter,
Ook de PVV-fractie is in beginsel voorstander van vrijhandelsakkoorden, omdat zij ervan overtuigd is dat vrijere handelsmogelijkheden kunnen leiden tot nut voor de wederpartij, maar ook voor onszelf.

Lees meer

raymond-de-roon

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties