feed-image RSS

Voorzitter, ik begin met het onderwerp Syrië. Uit het jongste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland blijkt dat onder jihadisten in Nederland ook interesse is om deel te nemen aan de jihad in Syrië. Welke actie neemt Nederland in de internationale gemeenschap om te bereiken dat jihadisten, in het bijzonder Nederlandse jihadisten, de toegang tot Syrië wordt verhinderd? Wordt ook in het bijzonder Turkije aangesproken op het verlenen van vrije doorgang aan jihadisten?

Lees meer

Algemeen

Om verankering van mensenrechten in landen te bevorderen, is het belangrijk om in te spelen op democratische krachten, samen te werken met het maatschappelijk middenveld en met mensenrechtenverdedigers. Aan respect voor mensenrechten op verdragspapier heeft immers niemand iets als deze verdragsartikelen in de praktijk niet gehandhaafd worden.

Lees meer

Eerste termijn

Voorzitter. Het zal u niet verbazen dat de PVV het niet zo begrepen heeft op de Europese Unie en dat ik opmerk dat het wetsvoorstel dat wij vandaag bespreken, strekt tot implementatie van weer een Brussels dictaat. Het doel van deze richtlijn is het realiseren van een open en transparante Europese markt voor defensie- en veiligheidsmateriaal, zodat sprake kan zijn van meer concurrentie onder gelijke voorwaarden.

Lees meer

raymond-de-roon

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties