feed-image RSS

Voorzitter, we zijn nu 3 jaar, meters aan onderzoek en meer dan 50.000 schades verder sinds het eerste debat over aardbevingen in Groningen en wat zijn we nu opgeschoten? Meer dan 15.000 gezinnen voelen zich onveilig in hun huis (30%), 4.000 mensen hebben last van psychische problemen, en het aantal klachten over de schadeafhandeling is alleen maar toegenomen. Huizen zijn beschadigd, onveilig en onverkoopbaar. Volkomen arbitraire contourenkaarten worden misbruikt door de NAM en het Centrum Veilig Wonen als het gaat om de schade-afhandeling. Bewoners bevinden zich in een uitzichtloze situatie, gevangen in eigen huis, bijgebouw of vervangende huurwoning. En al die onderzoeken hebben alleen maar geleid tot meer onzekerheid. Dat is de treurige conclusie na 3 jaar aardbevingsbeleid van Minister Kamp.

Lees meer

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht in de Volkskrant (23-01-2016) 'Directeur verdiende aan gesubsidieerde windmolens'.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Directeur verdiende aan gesubsidieerde windmolens' en wat vindt u ervan dat de directeur van dit adviesorgaan, dat onder andere adviseert over de hoogte van de subsidies, zelf meer dan 1 miljoen verdiende aan deze subsidies?

2.)
Deelt u de mening dat de activiteiten van onder andere dhr. Stam en ECN op zijn minst de schijn hebben van belangenverstrengeling en zowel ECN als de betrokken overheden een 'FIFA-imago' geven, waar dit soort praktijken ook hoogtij vieren? Zo ja, welke acties bent u bereid te nemen om dergelijke twijfelachtige constructies te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Lees meer

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van VWS over het lekken van patiëntgegevens.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht 'Patiëntgegevens ziekenhuis Geldrop op straat' (*)?

2.)
Laat u uitzoeken wie er verantwoordelijk is voor het lekken van 4559 patiëntgegevens gedurende 33 dagen? Zo nee waarom niet?

Lees meer

Reinette-bis

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties