feed-image RSS

Vragen van de leden Klever en Graus (beiden PVV) aan de Minister en de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht op NU.nl 'Weer dode potvissen gezien bij Texel'.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Weer dode potvissen gezien bij Texel[1]'?

2.)
Bent u ervan op de hoogte dat de elektromagnetische straling van onderzeese stroomkabels om bijvoorbeeld windmolenparken op zee aan te sluiten de navigatie van zeezoogdieren kan verstoren[2][3][4]?

Lees meer

(Wijziging van o.a. Zorgverzekeringswet teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health en ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken)

Voorzitter,

‘Zorg voor de geest kost nog steeds het meest.’ Dit constateert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in haar nieuwste studie naar kosten van ziekten. De kosten van depressie en angststoornissen zijn de afgelopen 10 jaar meer dan verdubbeld. De kosten voor verslaving zijn bijna verviervoudigd. Het aantal mensen dat hulp krijgt via het internet is de afgelopen jaren ook verdrievoudigd. Dat is in het kader van de kosten een goede ontwikkeling want behandeling via het internet is goedkoper. De PVV-fractie is dan ook in principe een voorstander van e-mental health.

Lees meer

Voorzitter, als het om telecom gaat, staat wat de PVV betreft de consument voorop. Daarom pleit de PVV voor maximale concurrentie, zowel bij vaste als bij mobiele netwerken, verzet de PVV zich tegen de Brusselse inperking van netneutraliteit en trekt de PVV aan de bel als consumenten misleid worden door valse reclamebeloftes.

Lees meer

Reinette-bis

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties