feed-image RSS

Zorg van goede kwaliteit, dat wil iedereen. Maar feit is dat eenduidige criteria van wat goede zorg is niet bestaan. Daarom hanteert iedereen maar eigen criteria en daaruit volgt weer dat de zorg wel degelijk in kwaliteit verschilt. In plaats van een uniforme basisset vast te leggen voor het meten van kwaliteit, vertrouwt de minister erop dat de zorgverzekeraars kwalitatief goede zorg inkopen. De praktijk weerlegt echter dat zorgverzekeraars inkopen op kwaliteit.
Een paar voorbeelden:

Lees meer

Vragen van de leden Klever en Agema (beiden PVV) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de geheugenpoli voor immigranten:

1.)
Wat is uw reactie op het bericht ‘Zorg demente migrant’ (*)?

2.)
Bent u met ons van mening dat het onwenselijk is om voor elk ziektebeeld een speciale migrantenpoli te openen?

3.)
Kunt u aangeven of er een tekort aan geheugenpoli’s is?

Lees meer

Vragen van de leden Klever en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het advies om een grensverleggend medicijn in de strijd tegen longkanker niet te vergoeden.

1.)
Wat is uw reactie op het conceptadvies van het Zorginstituut om Nivolumab, het eerste geneesmiddel dat de sterfte bij longkanker kan verminderen, niet te vergoeden (*)?

2.)
Bent u met ons van mening dat een geneesmiddel, waarbij de overlevingskans stijgt van 20% naar 40%, altijd in het basispakket moet worden opgenomen, zeker gezien de hoge zorgpremies die Nederlanders betalen? Zo nee, waarom niet?

3.)
Sinds wanneer is de prijs van een geneesmiddel leidend bij het al dan niet toelaten tot het basispakket en wie heeft de bovengrens van 80.000 euro per behandeling bepaald?

Lees meer

Reinette-bis

donaties

doneer

Nederland
English