feed-image RSS

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht dat omzetplafonds de keuzevrijheid van de patiënt bedreigen.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht ‘Omzetplafond in zorg bedreigt keuzevrijheid patiënt’ (*)

2.)
Bent u met ons van mening dat een omzetplafond niet bedoeld is om een patiëntenstop of wachtlijsten te veroorzaken? Zo ja hoe gaat u dit voorkomen?

3.)
Wat vindt u van de uitspraak dat het onjuist is om risico’s te verleggen van de zorgverzekeraar naar de zorgaanbieder?

Lees meer

Er staan 3 grote onderwerpen op de agenda vandaag. Te weten de wet BIG, het tuchtrecht en het medisch beroepsgeheim. Over elk onderwerp heb ik vooral veel vragen aan de minister.

Lees meer

Voorzitter, de PVV is positief over de strekking van dit wetsvoorstel. Strengere straffen voor bedrijven die met hun overtredingen Nederlandse consumenten duperen, daar is de PVV natuurlijk een voorstander van. Het was volgens ons logischer geweest als dit meteen met de stroomlijningswet ACM was geregeld, maar het is goed dat dit nu alsnog gebeurt.

Lees meer

Reinette-bis

donaties

doneer

Nederland
English