feed-image RSS

Voorzitter,

Vorig jaar uitte de PVV haar zorgen over faillissementen van ziekenhuizen, dit jaar spreken we onze zorgen uit over het mogelijke faillissement van de zorgakkoorden. Het huisartsenakkoord is opengebroken, het GGZ akkoord is eenzijdig door de minister opgezegd en het ziekenhuis akkoord resulteert in wachtlijsten of een behandelingsstop, zie berichten in de media als:

- Patiënt krijgt beste medicijn niet (22 maart 2015)
- Mijn ziekenhuis verbiedt dure kankermedicijnen (16 juni 2015)
- Longkankermedicijn niet voor elke patiënt beschikbaar (9 september 2015)

Lees meer

Vanaf 57'07": Reinette Klever

 

 

Lees meer

De vele asielzoekers vormen een bedreiging voor onze welvaart. We moeten onder ogen zien dat de grens van wat we aankunnen bereikt is. Al jaren probeert de PVV daarom de gezondheidszorg voor asielzoekers te versoberen. Wij vinden dat ze de zorg zelf moeten betalen, en anders alleen recht hebben op acute en medisch noodzakelijke zorg. De PVV staat daarin overigens niet alleen. Ook de EU richtlijn die de minimale voorzieningen voor asielzoekers regelt, spreekt alleen van medische noodhulp (emergency care article 19). In Nederland zijn we echter helemaal doorgeslagen. Asielzoekers krijgen meer dan het wettelijk basispakket, ze krijgen gratis fysiotherapie, betalen geen eigen bijdragen voor medicijnen, geen eigen bijdragen voor hoortoestellen, voor een rollator of voor kraamzorg.Een bril is gratis en de vrouwen krijgen gratis anticonceptie. Asielzoekers betalen uiteraard ook geen eigen risico en geen zorgpremie. Ze betalen duizenden euro's voor hun reis, hebben vaak de nieuwste iPhone en krijgen ook nog eens leefgeld (een asielzoekersgezin met twee kinderen ontvangt 800 euro per maand). Ik zie niet in waarom ze daarvan niet hun eigen slaappillen kunnen betalen. Tijdens de komende begroting van Volksgezondheid gaan we dit opnieuw aan de kaak stellen.

Lees meer

Reinette-bis

donaties

doneer

Nederland
English