feed-image RSS

Vragen van de leden Klever en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het advies om een grensverleggend medicijn in de strijd tegen longkanker niet te vergoeden.

1.)
Wat is uw reactie op het conceptadvies van het Zorginstituut om Nivolumab, het eerste geneesmiddel dat de sterfte bij longkanker kan verminderen, niet te vergoeden (*)?

2.)
Bent u met ons van mening dat een geneesmiddel, waarbij de overlevingskans stijgt van 20% naar 40%, altijd in het basispakket moet worden opgenomen, zeker gezien de hoge zorgpremies die Nederlanders betalen? Zo nee, waarom niet?

3.)
Sinds wanneer is de prijs van een geneesmiddel leidend bij het al dan niet toelaten tot het basispakket en wie heeft de bovengrens van 80.000 euro per behandeling bepaald?

Lees meer

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht dat omzetplafonds de keuzevrijheid van de patiënt bedreigen.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht ‘Omzetplafond in zorg bedreigt keuzevrijheid patiënt’ (*)

2.)
Bent u met ons van mening dat een omzetplafond niet bedoeld is om een patiëntenstop of wachtlijsten te veroorzaken? Zo ja hoe gaat u dit voorkomen?

3.)
Wat vindt u van de uitspraak dat het onjuist is om risico’s te verleggen van de zorgverzekeraar naar de zorgaanbieder?

Lees meer

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Economische Zaken over het bericht dat een rechtsbijstandsverzekering voor Groningers in het aardbevingsgebied taboe is.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht 'Rechtsbijstandverzekering is taboe voor Groningers in aardbevingsgebied' (*)?

2.)
Hoe beoordeelt u de kwalificatie van verzekeraars dat Groningers in een brandend huis wonen en daarom niet verzekerd kunnen worden?

3.)
Bent u met ons van mening dat, als Groningers volgens de verzekeraars in een brandend huis wonen, de overheid als eindverantwoordelijke voor de gaswinning een pyromaan is? Zo nee, waarom niet?

Lees meer

Reinette-bis

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties