feed-image RSS

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het niet meer vergoeden van medicatie.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht 'Oud-Gastelaar krijgt geen medicijn tegen ongeneeslijke ziekte: pillen te duur' (*)?

2.)
Kunt u uitleggen waarom de vergoeding van medicijnen halverwege het jaar gestaakt wordt?

3.)
Is stopzetting van behandeling zonder alternatief niet in strijd met de zorgplicht van zorgverzekeraars?

Lees meer

Vragen van de leden Klever en Fritsma (beiden PVV) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het opschorten van de screening op TBC voor Syrische asielzoekers.

1.)
Waarom heeft bescherming van de Nederlandse bevolking tegen tuberculosebesmetting geen prioriteit meer (*)?

2.)
Bent u bekend met het feit dat 13% van de asielzoekers die zich uitgeven als Syriër niet uit Syrië afkomstig is (**) en dat mogelijk een derde deel van de 'Syrische asielzoekers' uit andere landen komt?

3.)
Heeft u de zwendel in Syrische paspoorten laten meewegen in uw beslissing om de TBC-screening voor Syriërs op te schorten (***)?

Lees meer

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de hoge zorgkosten van allochtonen.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht 'Allochtonen maken meeste zorgkosten' (*)?

2.)
Hoe verklaart u het bovenmatige gebruik van zorg door allochtonen?

Lees meer

Reinette-bis

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties