feed-image RSS

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat het Nederlands ziekenhuis in het weekend dodelijker is.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht 'Nederlands ziekenhuis is in weekend dodelijker'(*)?

2.)
Klopt het dat in Nederland de specialisten in het weekend vaker afwezig zijn?

Lees meer

 Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van VWS over de afkoopsom die het Langeland Ziekenhuis heeft betaald aan een ex-topman.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht 'Half miljoen afkoopsom bij Langeland Ziekenhuis' (*)?

2.)
Kunt u uitleggen waarom iemand die het ziekenhuis op het randje van faillissement heeft gebracht recht heeft op een vertrekregeling van bijna een half miljoen euro?

3.)
Bent u bereid maatregelen te treffen om te voorkomen dat er een afkoopsom moet worden betaald aan iemand die wegens wanbestuur is opgestapt?

Lees meer

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf, Klever en Wilders (allen PVV) aan de ministers van SZW en VWS:

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Medische raad bij ramadan'(*)?

2.)
Deelt u de mening dat patiƫnten die meedoen aan de ramadan moedwillig hun gezondheid op het spel zetten? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u bereid in overleg te treden met de zorgverzekeraars om alle patiƫnten die door deelname aan de ramadan medisch ontregeld raken, zelf op te laten draaien voor de advies- en zorgkosten? Zo neen, waarom niet?

4.)
Wat zijn de extra kosten die jaarlijks gemaakt worden vanwege dit probleem?

Lees meer

Reinette-bis

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties