feed-image RSS

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de Minister van Economische Zaken over de misleidende uitspraken van de voorzitter van de borgingscommissie energieakkoord (*).

1.)
Bent u bekend met het bericht “Ed Nijpels: ‘Onbestaanbaar dat de VVD geen leiding neemt in klimaatdebat’” en herkent u zich in het beeld dat u vooral wordt lastig gevallen door liberale Kamerleden op het energiedossier?

2.)
Klopt de bewering van de voorzitter van de borgingscommissie energieakkoord, dat de kostendaling van wind op zee “inmiddels [....] op 47 procent in 2020 staat", aangezien dit niet overeen komt met uw meest recente Kamerbrief (33561, nr.25), waarin u stelt dat pas in 2023 de 40% kostenreductie wordt behaald? Zo nee, wilt u er bij de voorzitter van de borgingscommissie energieakkoord op aandringen dat hij deze misplaatste claim rectificeert?

Lees meer

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er tonnen verdiend worden met ‘slimmer declareren’.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht dat zorginstellingen zich laten adviseren over ‘slimmer declareren’? (*)

2.)
Bent u met ons van mening dat financiële motieven niet leidend mogen zijn inzake het behandelen van patiënten?

Lees meer

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht in de Volkskrant (23-01-2016) 'Directeur verdiende aan gesubsidieerde windmolens'.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Directeur verdiende aan gesubsidieerde windmolens' en wat vindt u ervan dat de directeur van dit adviesorgaan, dat onder andere adviseert over de hoogte van de subsidies, zelf meer dan 1 miljoen verdiende aan deze subsidies?

2.)
Deelt u de mening dat de activiteiten van onder andere dhr. Stam en ECN op zijn minst de schijn hebben van belangenverstrengeling en zowel ECN als de betrokken overheden een 'FIFA-imago' geven, waar dit soort praktijken ook hoogtij vieren? Zo ja, welke acties bent u bereid te nemen om dergelijke twijfelachtige constructies te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Lees meer

Reinette-bis

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties