feed-image RSS

OF KIEST ZE TOCH VOOR DE MACHTIGE ZORGVERZEKERAARS?


De winsten van de zorgverzekeraars moeten terug naar de premiebetaler en de  PvdA wil ze hiertoe zelfs wettelijk verplichten. Maar één van de oorzaken van de hoge winsten van de zorgverzekeraars is natuurlijk het hoge eigen risico van 360 euro dat de PvdA zelf heeft ingevoerd. Hiermee wordt een deel van de zorgkosten verlegd naar de patiënt en degenen die dit niet kunnen betalen zien af van zorg. Tel uit je winst. Verder steunt de PvdA keer op keer beleid dat de zorgverzekeraars in staat stelt om nog hogere winsten te maken. Een paar feiten.

Lees meer

Sommige topbestuurders in de zorg geven een heel andere invulling aan het begrip 'zorg' dan de gewone Nederlander. Ze zorgen vooral voor zichzelf. Ze zorgen voor een riant salaris, ze zorgen voor vertrekpremies en bonussen en achteraf bezorgen ze elkaar nieuwe baantjes.

Vorig jaar incasseerde de bestuurder van een GGZ-instelling maar liefst 741.843 euro waarvan 564.000 euro vertrekpremie. In de jaren daarvoor verspilde deze bestuurder 1 miljoen euro zorggeld aan 2 mislukte megalomane fusiepogingen. Wegens gebrek aan vertrouwen moest hij opstappen. Nu zit hij ergens in de Raad van Toezicht van een andere zorginstelling en in een auditcommissie die moet toezien op het financieel beleid. Dit voorbeeld is eerder regel dan uitzondering. Tien miljoen ging er de afgelopen jaren naar vertrekpremies van zorgbestuurders.

Lees meer

Vanaf het moment dat het elektronisch patiëntendossier (EPD, later omgedoopt tot LSP) in handen kwam van private partijen was het duidelijk: de vraag was niet of de verkoop van medische gegevens werkelijkheid zou worden, maar wanneer. Inmiddels is een stille revolutie in gang gezet met betrekking tot het uitwisselen van medische gegevens. Sluipenderwijs krijgen namelijk steeds meer mensen toegang tot medische patiëntgegevens.

Lees meer

Reinette-bis

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English