feed-image RSS

Voorzitter,

Vorig jaar is in dit huis de AWBZ opgeheven. De nieuwe WMO en de nieuwe Wet langdurige zorg zijn nog netjes in de Kamer behandeld. Maar over de overheveling van de verpleging en verzorging, de thuiszorg, naar de zorgverzekeraars is geen enkel debat gevoerd. Sterker nog, meerdere verzoeken van de PVV om daar een fatsoenlijk debat over te voeren zijn gewoonweg geblokkeerd. De thuiszorg kon gewoon aan het basispakket worden toegevoegd, zo waren de reacties. Ook het recht op zorg zou blijven bestaan. Over de enorme bezuiniging waarmee dit gepaard ging (400 miljoen in 2015, oplopend tot 600 miljoen in 2017) en de gevolgen daarvan, kon niet gedebatteerd worden.

Lees meer

De ziekenhuiszorg wordt elk jaar complexer. We zitten opgescheept met een voor patiënten volkomen ondoorzichtig declaratiesysteem, de DOT’s, een systeem dat ondanks deze naam helemaal niet transparant is. Neem een consult van ongeveer 10 minuten bij een kinderarts in een algemeen ziekenhuis zonder aanvullende onderzoeken. Het duurt een jaar voordat hiervan een rekening opduikt. Hierbij even de kanttekening dat de verkorting van de doorlooptijd van 365 dagen naar 120 dagen het systeem eerder complexer dan simpeler heeft gemaakt. Zo complex dat hier opnieuw een expertgroep voor opgericht moest worden. Maar dat terzijde.

Lees meer

Voorzitter, we zijn nu 3 jaar, meters aan onderzoek en meer dan 50.000 schades verder sinds het eerste debat over aardbevingen in Groningen en wat zijn we nu opgeschoten? Meer dan 15.000 gezinnen voelen zich onveilig in hun huis (30%), 4.000 mensen hebben last van psychische problemen, en het aantal klachten over de schadeafhandeling is alleen maar toegenomen. Huizen zijn beschadigd, onveilig en onverkoopbaar. Volkomen arbitraire contourenkaarten worden misbruikt door de NAM en het Centrum Veilig Wonen als het gaat om de schade-afhandeling. Bewoners bevinden zich in een uitzichtloze situatie, gevangen in eigen huis, bijgebouw of vervangende huurwoning. En al die onderzoeken hebben alleen maar geleid tot meer onzekerheid. Dat is de treurige conclusie na 3 jaar aardbevingsbeleid van Minister Kamp.

Lees meer

Reinette-bis

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties