feed-image RSS

Een topman bij de NZa leidt sinds kort de Europese strijd tegen zorgfraude. Al had ik liever gezien dat hij zich beperkte tot Nederland is dit toch een lichtpuntje. Vier jaar geleden haalde ik namelijk het rapport aan van het European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN) dat concludeert dat de omvang van zorgfraude gemiddeld op 7% ligt van het totale zorgbudget. En hoewel niemand het hier met de PVV eens is dat er dus miljarden aan fraude verloren gaan, 7% betekent voor Nederland 5 miljard, staat er nu een Nederlander aan het hoofd van deze organisatie. Misschien dat de minister hem eens kan vragen hoe het nu zit met die miljarden. Ik neem toch aan dat deze topman zijn eigen rapporten onderschrijft.

Lees meer

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat patiënten in de rij staan bij het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht ‘Patiënten in de rij’(*).

Lees meer

De zorguitgaven groeien minder hard dan voorheen. En dat is te danken aan budgetplafonds en het hoge eigen risico. De zorg zelf is niet goedkoper geworden en zieken zijn alleen maar duurder uit. De zorgverzekeraar, als regisseur van het stelsel, ziet een zieke eerder als een kostenpost dan als een cliënt waar ze zich voor moeten inzetten.

Waar deze minister altijd veel belang hecht aan onderzoeken, wordt nu duidelijk dat ze daartoe alleen haar eigen onderzoeken rekent. De onderzoeken naar zorgmijden zijn in haar ogen onbetrouwbaar. Maar gelukkig zegt ze even later dat ze zich gaat richten op maatregelen en acties om de financiële toegang tot noodzakelijke zorg te borgen. Zo komen we toch nog ergens of toch niet? Want ze komt niet met nieuwe maatregelen of nieuwe acties. De minister wijst op de al bestaande zorgtoeslag voor mensen met een laag inkomen. En de enige actie die ik kan ontdekken is een voorlichtingscampagne. Hoe teleurstellend. Terwijl maatregelen tegen zorgmijden simpel zijn. Begin met het verlagen van het eigen risico en zet alle instrumenten in om de premie naar beneden krijgen. En dat is nodig. Bijna 20% van de Nederlanders mijdt weleens zorg of stelt zorg uit. Voor jongeren ligt dit zelfs op 23%. De minister kan deze cijfers wel onbetrouwbaar vinden maar als was het maar de helft dan is dit nog veel te veel.

Lees meer

Reinette-bis

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties