feed-image RSS

Vragen van de leden Helder, Fritsma en Wilders (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over wijkagenten die bezoeken brengen aan leden en sympathisanten van de protestgroep AZC-alert.

1.)
Kent u het bericht ‘Huisbezoek van wijkagenten valt niet goed bij leden AZC-alert in Enschede’(*)?

2.)
Klopt het dat de politie een huisbezoek bracht aan mensen waarvan bekend is dat ze hebben geageerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Esmarkerveld?

3.)
Zo ja, vinden deze huisbezoeken ook elders in het land plaats?

4.)
Bent u met de PVV van mening dat het onacceptabel is dat de politie in uniform en met politieauto bij iemand langs gaat, alsof diegene crimineel is, terwijl diegene gewoon op democratische wijze uiting geeft aan zijn mening of gevoel? Zo nee, waarom niet?

Lees meer

Vragen van de leden Klever en Fritsma (beiden PVV) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het opschorten van de screening op TBC voor Syrische asielzoekers.

1.)
Waarom heeft bescherming van de Nederlandse bevolking tegen tuberculosebesmetting geen prioriteit meer (*)?

2.)
Bent u bekend met het feit dat 13% van de asielzoekers die zich uitgeven als Syriër niet uit Syrië afkomstig is (**) en dat mogelijk een derde deel van de 'Syrische asielzoekers' uit andere landen komt?

3.)
Heeft u de zwendel in Syrische paspoorten laten meewegen in uw beslissing om de TBC-screening voor Syriërs op te schorten (***)?

Lees meer

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister van Koninkrijksrelaties over het snoepreisje van de gehele directie Koninkrijksrelaties naar Curaçao.

1.)
Waarom geeft u toestemming om Nederlands belastinggeld te verkwanselen aan snoepreisjes naar Curaçao voor tientallen ambtenaren om ‘inzicht in de praktijk te verkrijgen’(*)?

2.)
Bent u het eens dat algemeen bekend is dat Curaçao een corrupte bodemloze put is waar Nederlands belastinggeld in verdwijnt, en dat als uw ambtenaren dit nog steeds niet weten zij hun werk niet goed doen en dus niet beloond mogen worden met een vakantiereisje?

Lees meer

sietse-fritsma

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties