feed-image RSS

Schriftelijke vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie over grootschalige identiteitsfraude bij pardonners( *).

1.)
Hoe beoordeelt u het gegeven dat asielzoekers in het kader van de pardonregeling van 2007 massaal (identiteits)fraude hebben gepleegd? Deelt u de mening dat het toestaan van 1 keer liegen over identiteit belachelijk beleid is (geweest)? Zo neen, waarom niet?

2.)
Bent u bereid om het huidige structurele kinderpardon onmiddellijk ongedaan te maken, mede omdat ook hierbij een premie staat op het verstrekken van onjuiste gegevens? Zo neen, waarom niet?

Lees meer

Vragen van de leden Wilders en Fritsma (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over toenemende onveiligheid door gewelddadige gelukszoekers:

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Botsing over azc Ter Apel’? (*)

2.)
Bent u het met ons eens dat diefstallen, intimidaties, steekpartijen, schietpartijen, en seksueel misbruik in asielzoekerscentra aantonen dat asielzoekers een gewelddadige cultuur meebrengen die niet past bij onze Nederlandse normen en waarden? Zo nee, waarom niet? (**) (***) (****) (*****)

3.)
Waarom brengt u de Nederlandse bevolking willens en wetens in gevaar?

Lees meer

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het vereiste inburgeringsexamen voor gezinsmigranten.

1.)
Bent u bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie dat Nederland vaker vrijstelling aan gezinsmigranten moet geven voor het afleggen van het inburgeringsexamen (*)?

2.)
Erkent u dat dit nu al de zoveelste keer is dat de EU een streng(er) toelatingsbeleid voor migranten dwarsboomt?

Lees meer

sietse-fritsma

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties