feed-image RSS

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over intimidatie en bedreigingen door islamitische asielzoekers.

1.)
Kent u het bericht ‘COA is bang voor radicale Moslims op het AZC’(*)?

2.)
Klopt het dat asielzoekerscentra gedomineerd worden door moslims die christenen intimideren en bedreigen?

Lees meer

Vragen van de leden Gerbrands en Fritsma (beiden PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht 'Grote onrust in verzorgingshuis Zuidoost over opvang illegalen'(*)

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Grote onrust in verzorgingshuis Zuidoost over opvang illegalen'?

2.)
Is het niet van de zotte dat onze ouderen het verzorgingshuis niet meer in komen, maar er wel plaats is voor uitgeprocedeerde asielzoekers? Zo nee, waarom niet?

3.)
Bent u van mening dat het onverantwoord is om kwetsbare ouderen gezamenlijk op te vangen in een verzorgingshuis met een groep uitgeprocedeerde asielzoekers? Zo ja, hoe gaat u deze ouderen beschermen? Zo nee, waarom niet?

Lees meer

Vragen van het lid Fritsma aan de minister voor Wonen & Rijksdienst over de wens van een woningcorporatie om illegalen te huisvesten(*).

1.)
Bent u op de hoogte van het bericht dat woningcorporatie Rochdale bereid is om uitgeprocedeerde asielzoekers te huisvesten?

2.)
Bent u bereid om deze organisatie duidelijk te maken dat illegalen geen recht hebben op deze huisvesting en dat men zich beter kan inzetten voor het (sneller) huisvesten van mensen die er wel recht op hebben? Zo neen, waarom niet?

Lees meer

sietse-fritsma

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties