feed-image RSS

Vervolgvragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) over de benoeming van de Rijksvertegenwoordiger voor de BES- eilanden.

1.)
Hoe beoordeelt u het dat de eilandraad van Sint-Eustatius unaniem geen vertrouwen heeft in dhr. Gilbert Isabella (PvdA) als nieuwe Rijksvertegenwoordiger voor de BES-eilanden? (*)

2.)
Houdt u nog steeds vol dat het benoemen van een disfunctionerende, omstreden oud- wethouder voor deze functie geloofwaardig is en niets met vriendjespolitiek te maken heeft? Zo ja, kunt u dat nader verklaren?

Lees meer

Vragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de benoeming van een omstreden PvdA-wethouder als Rijksvertegenwoordiger BES:

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Omstreden Utrechtse PvdA'er Rijksvertegenwoordiger BES-eilanden' (*)? Zo ja, waarom helpt u deze omstreden en plucheplakkende PvdA'er aan een goed betaald baantje?

2.)
Is deze functie alleen beschikbaar voor geflipte wethouders, aangezien de vorige (totaal ongeschikte en belastinggeld weggooiende) Rijksvertegenwoordiger, Wilbert Stolte, dit ook al was?

Lees meer

Vragen van de leden Fritsma en Helder (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over een tbs'er die 100 euro per dag vangt door getalm van de IND.

1.)
Kent u het bericht 'Tbs'er vangt 100 euro per dag door getalm van de IND' (*)? Zo ja:

Lees meer

sietse-fritsma

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties