Nederland weer van ons

Vragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Justitie over het bericht dat Marokkaanse jongeren Den Haag terroriseren.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Marokkaanse ukkies terroriseren Den Haag”? (1)

2.)
Realiseert u zich dat het een wijdverbreid probleem is dat Marokkaanse jongeren onze samenleving verzieken met geweld, berovingen, bedreigingen en ander wangedrag? Realiseert u zich ook dat de Nederlandse burger de brutaliteit en misdaden van dit tuig spuugzat is en daar beter tegen beschermd wil worden?

3.)
Erkent u dat de huidige aanpak van pappen en nathouden duidelijk te kort schiet om deze straatterroristen aan te pakken? Zo neen, waarom niet? Zo ja:

4.)
Bent u bereid om het wangedrag veel zwaarder te bestraffen en daarbij ook minimumstraffen toe te passen?

5.)
Bent u bereid om, wanneer minderjarige daders opnieuw in de fout gaan, ook de ouders een gevangenisstraf te geven omdat die verantwoordelijk geacht kunnen worden voor het gedrag van hun criminele kinderen? Zo neen, waarom niet?

6.)
Bent u bereid om, wanneer ook deze stap niet helpt, de criminele minderjarigen tezamen met hun ouders uit Nederland te verwijderen (desnoods na denaturalisatie)? Zo neen, waarom niet?

7.)
Deelt u de mening dat de opmerking van PvdA’er Marcouch (2), dat het bedreigen en beledigen van mensen een Marokkaanse cultuuruiting is, maar weer eens aangeeft dat een immigratiestop voor mensen uit moslimlanden (zoals de PVV die voorstaat) bittere noodzaak is?

(1) Klik hier om het bericht op de website van de Telegraaf te lezen.
(2) Klik hier om het bericht op de website van Elsevier te lezen.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2845 gasten

donaties

doneer

Nederland
English