Nederland weer van ons

Vervolgvragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) over de benoeming van de Rijksvertegenwoordiger voor de BES- eilanden.

1.)
Hoe beoordeelt u het dat de eilandraad van Sint-Eustatius unaniem geen vertrouwen heeft in dhr. Gilbert Isabella (PvdA) als nieuwe Rijksvertegenwoordiger voor de BES-eilanden? (*)

2.)
Houdt u nog steeds vol dat het benoemen van een disfunctionerende, omstreden oud- wethouder voor deze functie geloofwaardig is en niets met vriendjespolitiek te maken heeft? Zo ja, kunt u dat nader verklaren?

3.)
Hoeveel disfunctionerende en / of corrupte PvdA-ers moeten jaarlijks aan een baantje geholpen worden en bij welk percentage daarvan lukt dat dankzij de inspanningen van partijgenoten?

4.)
Kunt u er zorg voor dragen dat dhr. Isabella (anders dan voor vakantiedoeleinden) geen voet zal zetten op Bonaire, Sint-Eustatius of Saba? Zo neen, waarom niet?

(*) http://politiek.thepostonline.nl/2014/07/17/sint-eustatius-heeft-unaniem-geen-vertrouwen-in-omstreden-pvdaer/

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4025 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties