Nederland weer van ons

Meneer de President, leden van de Rechtbank, officieren van justitie, Gisteren en eergisteren werd in de Tweede Kamer het debat over de algemene beschouwingen gehouden. En dat is normaal het hoogtepunt van het politieke jaar. Maar in tegenstelling tot de meeste van mijn collega-fractievoorzitters, die denk ik nu zo ongeveer opstaan, moest ik me ook nog met andere dingen bezighouden. Ik moest me voorbereiden op deze zitting: de stukken van mijn advocaat lezen, met hem bespreken, het laatste woord schrijven. Zoals ik al maandenlang ongelofelijk veel tijd bezig ben aan dit vreselijk proces. En ik aarzel dan ook om dat nog een keer voor u, ik vind het belangrijk dat u dat weet, te zeggen: ik heb geen idee wat ik hier te zoeken heb. Ik heb hier helemaal niets te zoeken in deze rechtbank. Want wat heb ik gedaan?

Ik heb gevraagd aan mijn kiezers of zij meer of minder Marokkanen willen. Ik ben daarbij niet zo ver gegaan als onze minister-president. Ik heb niet gezegd tegen de Marokkanen “pleur op”. Premier Rutte heeft dat wel gedaan. Een paar keer, dat mag! Ik heb ook niet gezegd dat Marokkaanse jongeren een "etnisch monopolie" hebben op overlast, zoals de heer Samsom heeft gedaan, of dat je ze "moet vernederen", zoals de heer Spekman heeft gedaan. Ik bedien me niet van het woord “kutmarokkanen” zijn, zoals dhr Oudkerk eerder heeft gedaan. Ik heb alleen gevraagd: wilt u meer of minder Marokkanen. Geen "Pleur op", geen "kutmarrokaan", geen "vernederen", geen weet ik wat dan ook.

En toch - het is heel gek en ik denk dat heel veel mensen thuis dat niet snappen - toch sta ik hier en premier Rutte en de heer Samsom en de heer Spekman en de heer Oudkerk die staan hier niet. Het OM zal daar prachtige juridische redeneringen over hebben, maar de mensen thuis snappen hier niets aan. Waarom mag je zeggen: "kutmarokkanen", waarom mag je zeggen "Pleur op", waarom mag je zeggen: "verneder ze". Maar vragen aan het publiek, aan je eigen kiezers, "willen jullie meer of minder Marokkanen? Dan sta je hier en dat is heel raar. En dan heb ik nog niet eens genoemd een oud minister van het CDA, lid van het Olympisch Comité: de heer Eurlings. Die, als ik de kranten mag geloven, verdacht wordt van mishandeling, een geweldsmisdrijf, die zich niet voor een rechtbank hoeft te verantwoorden. Niet dat ik hem dat niet gun, maar feitelijk hoeft hij dat niet te doen. Hij krijgt buiten de rechtbank om, als ik de kranten mag geloven, mediation en buiten de rechter om een boete of een taakstraf. Over klassejustitie gesproken. Als je PVV-er bent en je bent lid van de oppositie en je stelt het publiek een vraag. Dan ben je de klos. Ben je lid van een Olympisch Comité, oud-minister, CDA-er, PvdA-er, premier van Nederland: dan kun je je blijkbaar veel meer permitteren.

Hier zullen heel veel juridische redenen voor zijn; geen hond in Nederland die dit snapt. En het kan toch niet zo zijn dat het Openbaar Ministerie met twee maten meet. Dat die uitdager van het systeem, die politicus van de oppositie, dat die wel terecht moet staan. En laat ik duidelijk zijn: ik vind dat wat ik heb gezegd niet strafbaar is, maar ik vind ook niet dat de heren Rutte, Samsom en Spekman en Oudkerk dat die wel voor de rechter zouden moeten staan. Ik vind ook dat zij moeten kunnen zeggen wat ze zeggen. Ik vind het terecht dat ze niet veroordeeld zijn. Ik snapt er alleen niets van, dat ik wel vervolgd wordt - althans als het aan het Openbaar Ministerie ligt - en zij niet! Ik snap dat niet. Ik sta hier, ik heb het u de vorige keer ook gezegd meneer de president, namens al die Nederlanders die hun land onder zien gaan. En leg ons niet, leg mij niet, en via mij hen het zwijgen op. Meneer Knoops zei het al: ruim 43% van de Nederlanders wil minder Marokkanen in Nederland. Dat zijn miljoenen mensen. Dat zijn 4,5,6 miljoen mensen! En dan wil ik niet zeggen dat als het maar genoeg mensen zijn, dat de ideeën altijd goed zijn of niet strafbaar kunnen zijn. Maar dat zijn geen racisten, die 43% van de Nederlanders. Dat zijn geen enge mensen. Dat zijn gewoon doodnormale mensen uit alle lagen van de bevolking, met allemaal verschillende achtergronden. Dat zijn de mensen die gewoon iedere dag hun belasting betalen waar ook uw salaris van wordt betaald. En het mijne, overigens ook. Mensen die uw auto repareren, die uw huis van de Officier van Jusititie schilderen, die uw post bezorgen, die uw huisvuil komen ophalen. Gewoon normale mensen, die er genoeg van hebben, van de overlast van onder andere Marokkanen. Wat zou nou de boodschap van uw rechtbank zijn, aan al die normale mensen, miljoenen mensen, als u dit proces - wat door die verschillen die ik u net aangaf tussen al die andere mensen die niet vervolgd worden en ik wel - als u dat niet stopt. De mensen zouden d'r niets van snappen, ze zouden denken van "wat een onrechtvaardigheid".

Wat is het ook oneerlijk dat het Openbaar Ministerie de ene wel vervolgd en de ander niet en hoe kan dat nou? De heer Knoops heeft het net beter verkondigd dan ik het kan. Dat je twee dagen na een uitspraak van de Hoge Raad iemand vervolgt, terwijl toen hij iets zei waarvoor die vervolgd wordt, op het moment dat 'ie het zei', die uitspraak nog helemaal niet bestond. Hoe kan dit nou? Hoe is dat nou in hemelsnaam mogelijk? Het is een aanfluiting. Dat mag ik u toch wel zeggen.

En al 12 jaar. Al 12 jaar leef ik dag en nacht onder politiebewaking. En ik word door islamitische fanatici, waaronder helaas ook heel veel Marokkanen - u mag alle aangiftes lezen uit binnen en buitenland - met de dood bedreigd. Waarom? Omdat ik inderdaad de islam bestrijd, omdat ik denk dat dat in strijd is met onze rechtsorde, onze vrijheid. Dat ik ook over Marokkanen wat zeg als het niet deugt. En ik denk dat dat moet. Ik denk dat ik die rechtstaat moet verdedigen. Ik denk dat ik op moet komen voor die gewone mensen. En ik denk ook dat u dat moet. Ik denk ook dat u de taak heeft om voor die mensen op te komen. Als het niet voor mij is, doe het dan voor hen en kom voor die rechtstaat op. En u heeft ook die bevoegdheid, u heeft die macht.

U kunt nu een einde maken aan die charade van dit politieke proces. En ik heb ook nooit gezegd, ook niet na dat "pleur op", "Alle Marokkanen" ofzo, wat de heer Rutte over Turken heeft gezegd. Ik heb keer op keer, zowel vóór als ná die bewuste uitspraak waarvoor ik hier nu sta, uitgelegd hoe we dat willen gaan doen en voor wie we dat willen gaan doen, "minder Marokkanen". En het Openbaar Ministerie trekt dat inderdaad totaal uit z'n context. En de context is - het staat al 10 jaar, al vanaf de Groep Wilders-tijd toen ik net vertrok uit m'n oude partij - in het programma. U kunt het allemaal nalezen! Daar staat dat ik dat eerst wil doen door de grenzen te sluiten voor immigranten uit islamitische landen. Ja, dat zijn ook Marokkanen. Het is niet anders. Ik heb gezegd dat ik wil dat men vrijwillig remigreert en dat we criminelen met een dubbele nationaliteit dat we die, als ze veroordeeld zijn en hun straf hebben uitgezeten - dat we die de Nederlandse nationaliteit afpakken en uitzetten. Ik heb er deze week weer met de premier over gesproken.

En dat geldt natuurlijk ook voor die Zweed, maarja we hebben niet zoveel Zweedse criminelen in Nederland. En ik snap nog steeds niet dat dat niet gebeurt, of het nou Turken zijn of wie dan ook. Ik begrijp d'r helemaal niets van!

En dat is de context! Maar de context is veel groter. De hele Nederlandse samenleving ís de context. De realiteit van vandaag is de context. Het feit dat niet-Westerse allochtonen, waaronder Marokkanen, oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit is de context. De straatterreur, waar mensen last van hebben iedere dag opnieuw, gewone mensen als u en ik. Nog vele gewonere mensen zelfs. Dát is de context!

En de wens "Minder, minder" drukt uit wat die miljoenen mensen, die 43 procent van de mensen die het daarmee eens zijn, wat die willen. Ze noemen een soort demografisch verlangen. Het is toch niet strafbaar om een demografisch verlangen te hebben? Het is toch niet verboden om een demografische wens te hebben. Als je dat niet mag zeggen, wat leven we dan in een land! Zeker niet als het om een cultuur, als het om geweld, als het om criminaliteit gaat.

Als u terug gaat in de geschiedenis, en u weet dat wel, dan hadden we ooit een minister-president en die heette Drees. En die streefde, naar Minder, minder Nederlanders. Nederland was vol, toen hij minister-president was. En het kabinet, waar de Partij van de Arbeid in zat, voerde een actief EMIGRATIEbeleid. Geen immigratiebeleid, maar een emigratiebeleid. En Nederlanders werden, als soort beleid van dat kabinet, aangemoedigd het land te verlaten. En dat deden ze ook en de overheid hielp ze. De overheid organiseerde het. En heel veel van onze landgenoten toen vertrokken ook. Naar Australië, naar Canada en naar andere landen. Dus ik snap het ook niet. Waarom mag Minder, minder Nederlanders wel regeringsbeleid zijn en geen discriminatie of haatzaaien. En waarom mag "Minder, minder Marokkanen" niet? Het is een demografisch verlangen. Soms door de overheid, soms door politici. Wat is daar in hemelsnaam verkeerd aan?

En als u dit proces niet stopt, nogmaals: u kan het stoppen meneer de President, leden van de Rechtbank. Wat is dan uw boodschap aan al die normale hardwerkende Nederlanders die het gewoon zat zijn al die overlast en criminaliteit. Het hard moeten werken voor allemaal die bijstandsuitkeringen van een - het zijn feiten - een kwart van de Marokkanen die in de bijstand zitten. Wat is uw boodschap aan al de tienermeisjes die niet meer alleen over straat durven te gaan, dochters van gewone normale mensen, omdat ze lastig worden gevallen door Marokkaans straattuig? Het gebeurt iedere dag. Het gebeurt, ik verzin het niet. Het gebeurt. En wat is uw boodschap aan bewoners, zoals is gebeurd, die de kogels zagen inslaan in hun kinderkamer na de zoveelste afrekening van de Mocromaffia? En wat is uw boodschap dan aan die juwelier die na de zoveelste overval door Marokkanen hun zaak moesten sluiten? En wat is uw boodschap aan de slachtoffers van al die Nederlandse Syriëgangers? U weet: bijna 80% Marokkaan van die Syriëgangers zijn Marokkanen.

Die boodschap, als u dit proces door gaat, is glashelder. Uw boodschap is: Wij laten u in de steek! Je hoeft niet meer te rekenen op justitie of de rechterlijke macht. Je mag niet zeggen wat u denkt. Je mag niet zeggen wat je voelt. Maar je mag vooral niet zeggen wat je zeggen wil. We kappen ermee, met die vrijheid in Nederland. Uw , dat zou dan uw boodschap zijn: uw vrijheid van meningsuiting wordt ingepakt. Die wordt geslachtofferd, omdat de waarheid nou eenmaal onaangenaam is. Omdat die misschien politiek incorrect is. Dat die misschien zelfs onverdraagzaam zou zijn. En dan moeten we het vooral niet mogen zeggen, want stel je eens voor dat je de waarheid zegt en het komt niet uit. Meneer de President, het vervolgen van mensen die dit soort meningen hebben is Nederland onwaardig. Heeft niets met racisme of haatzaaien te maken. Ik heb niets tegen de kleur, of wat dan ook, van mensen. Het woord haat? Ik ken het niet eens.

En samen met miljoenen Nederlanders hoop ik dan ook dat u snel een einde maakt aan deze charade. Aan dit politieke proces. Ik ben gekozen om in Den Haag mijn werk te doen. En niet om de helft van mijn tijd met advocaten bezig te zijn en hier te staan. Hoe goed de advocaten ook wel niet zijn. En ik hoop het niet alleen, maar ik verwacht het ook, want ik weiger te geloven - misschien tegen beter weten in- maar ik weiger te geloven dat in Nederland de vrijheid van meningsuiting voor de waarheid wordt afschaft. Dat een volksvertegenwoordiger, vooral van de oppositie - als je premier bent of oud minister, of tot een regeringspartij behoort dan kom je er beter vanaf - maar dat een vertegenwoordiger van de oppositie, die mischien bij de politieke elite niet zo populair is, dat die via het Openbaar Ministerie - daar zitten ze- dat die via het Openbaar Ministerie de mond wordt gesnoerd. Het verlengstuk van de politieke elite, dáár zitten ze! Dat kan toch nooit de bedoeling zijn van de rechtspraak in Nederland?

Maar ik zeg u, welke keuze u ook maakt: ik heb geen spijt van wat ik heb gezegd. Want ik heb de waarheid gesproken. En ik kan de waarheid ook niet terugnemen. En ik zal er wel verantwoording voor afleggen. Tuurlijk, dat hoort zo. Maar als het even kan niet bij u, maar voor het Nederlandse volk. En als u mij toestaat doe ik dat op 15 maart volgend jaar. Dankuwel.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3920 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties