Nederland weer van ons

'Nederland wordt van ons afgepakt. En ik pak het voor u terug'

Klik op de link om het artikel te lezen op de website van de Limburger:
http://tinyurl.com/zw2qf2s

PVV-leider Geert Wilders heeft zijn toelichting gegeven op de speerpunten van de partij. Het stoppen van de islamisering neemt een prominente positie in, maar hij heeft eveneens oog voor de zorg en de veiligheid in ons land. Wilders spreekt.

Pim Fortuyn, de held van Rotterdam, de man die ons land wakker schudde, zei ooit: ,,Ga niet uit van het haalbare, maar van het denkbare.’’ Daarmee wilde hij duidelijk maken dat voor ons, Nederlanders, niets onmogelijk is.
Pim Fortuyn had gelijk. Voor ons is niets onmogelijk. Wij zijn Nederlanders.

Kijk maar naar ons land. Dit unieke en prachtige land hebben wij zelf gemaakt. Wij zijn het enige volk ter wereld dat een land bewoont dat het grotendeels zelf heeft geschapen. Een geweldige prestatie.Wij creëerden niet alleen ons eigen land, maar wij verkenden ook de wereld. Wij bevoeren alle zeeën. Wij hebben New York gesticht en Australië ontdekt. Soms lijkt het alsof we dat allemaal zijn vergeten. Vergeten waar we toe in staat zijn. Wat we allemaal kunnen als we maar willen. En misschien is dat wel ons probleem.

We moeten weer groots durven denken. Want waar een wil is, is een weg. En ja, ik weet het. Er is veel om ons aan te ergeren. Er is ook veel om terecht boos over te zijn. Dit kabinet heeft ons land kapot bezuinigd, en laat toe dat ons land wordt gekoloniseerd door de islam. Maar laten we uitgaan van het denkbare. Laten we samen ons land bevrijden.

Vier jaar geleden won Mark Rutte de verkiezingen met een campagne gebaseerd op valse beloftes. Met leugens en bedrog. Geen geld naar de Grieken, 1.000 euro voor alle Nederlanders, een strenger immigratiebeleid. En de PvdA was de vijand, u weet het allemaal nog wel. Hij bood er onlangs zijn excuses voor aan, maar hij trok er geen conclusies uit. Integendeel, hij zei sorry maar gaat gewoon door met het afbreken en weggeven van ons land. Misschien gaat hij ook opnieuw nog eens vier jaar regeren met de PvdA. Niemand kan hem nog op zijn woord geloven. En mijn vraag aan u is: wilt u nog eens vier jaar zo’n premier?

U leeft nu in het land van Mark Rutte. En dat is voor velen geen fraai land meer. Stapt u maar even de voordeur uit en kijk om u heen. De kans is groot dat er voor de ingang van de buurtwinkel tuig staat. Dat u daar wordt bespuugd en bestolen. Dat uw dochters, uw vrouw en ouders worden lastig gevallen en ’s avonds niet meer naar buiten durven. Verworden tot een vreemde in uw eigen land. Dat moet veranderen. Want dit is ons land. En het wordt van u afgepakt. En ik pak het voor u terug.

Een politicus zoals ik, die de waarheid spreekt over een gigantisch probleem waar veel Nederlanders dagelijks mee geconfronteerd worden - ja, ik heb het over de terreur van de islam en het Marokkanenprobleem - wordt voor de rechter gesleept. Staat als verdachte in het beklaagdenbankje, terwijl haatimams ongestoord hun gang kunnen gaan en de politieke elite zwijgt. Ze noemen zich leiders, maar ze leiden niet; ze misleiden. Mark Rutte’s Plan laat zich in één woord samenvatten: Plichtsverzuim.

Mijn Plan voor Nederland heet: Bevrijding. En bevrijding begint met het benoemen van de feiten. De feiten: Zes op de tien gevangenen in Nederland is allochtoon en van alle gedetineerden is meer dan 10 procent van Marokkaanse herkomst. Marokkaanse jongeren worden bijna vijf keer vaker van een misdrijf verdacht dan autochtone jongeren. Nederland is verworden tot één doorlopende live-uitzending van Opsporing Verzocht. Een politicus die daarover zwijgt, is de knip voor de neus niet waard. Ik weiger dat.

En ook over de islam zal ik niet zwijgen. Nooit en te nimmer. Want zwijgen is levensgevaarlijk. Afgelopen juli overleed Nobelprijswinnaar en holocaustoverlever Elie Wiesel. Ik mocht hem enkele jaren geleden persoonlijk ontmoeten in New York. Hij gaf de wereld een wijze les: ,,Als mensen zeggen dat ze je willen vermoorden, moet je ze geloven.” De islam zegt ons te willen vermoorden. De koran laat daar geen enkele twijfel over bestaan.

Zeven op tien Nederlandse moslims vindt religieuze regels belangrijker dan de Nederlandse seculiere wetten. En meer dan één op de tien moslims in Nederland vindt het acceptabel om geweld te gebruiken vanuit de islam. Dat zijn meer dan 100.000 mensen. Velen weigeren te integreren en tonen geen respect voor het Nederlands gezag in wijken zoals Maassluis of Poelenburg. Wij krijgen de middelvinger. Islamitische hooligans paraderen met IS-vlaggen door de straten in Den Haag en bezetten bruggen met Turkse vlaggen in Rotterdam. Dit is ons land, maar het zijn hun vlaggen die wapperen.

Kijk naar hun vlaggen. En kijk naar onze vlag. Er staat geen korantekst op en geen halve maan. Op onze vlag staan rode, witte en blauwe strepen. Het rood van onze identiteit, het wit van onze vrijheid en het blauw van de waarheid. Dit is de tijd dat van huis tot huis, van straat tot straat en van gemeente tot gemeente onze vlag moet worden gehesen. Overal. Met trots. Want dit is ons land, ons Nederland! En het schreeuwt om bevrijding.

Ik zal ons mooie land beschermen als ik het voor het zeggen krijg. En dat kan alleen als we het de-islamiseren. Ik wil dat tot de kern van mijn beleid maken. Want ik weiger dit prachtige land van ons kapot te laten gaan en ik kies voor onze cultuur en de vrijheid van ons volk.

Onze waarden zijn niet islamitisch maar gebaseerd op de joods-christelijke en humanistische beschaving. Wij hebben het recht en de vrijheid om zelf te bepalen hoe wij willen leven, en dit recht nooit af te geven. Twaalf jaar geleden werd Theo van Gogh vermoord. Hij gaf zijn leven voor de vrijheid die het hart vormt van onze Nederlandse identiteit. En die identiteit moet weerbaar zijn. We moeten diegenen die onze vrijheid willen vernietigen niet de mogelijkheid geven onze vrijheden te misbruiken om ze van ons af te pakken. We moeten ophouden naïef te zijn en ons verdedigen. Want dit is ons land.

Nederlanders beseffen donders goed dat er weliswaar gematigde moslims bestaan, maar zeker geen gematigde islam. Twee op de drie Nederlanders vinden dat de islamitische cultuur niet bij Nederland hoort. Driekwart vindt dat politici de problematiek van het toenemend aantal islamieten onderschat. Meer dan driekwart vindt de islam geen verrijking voor Nederland. Die mensen hebben groot gelijk. Maar niemand luistert naar ze. Ik wel.

Mark Rutte sprak over koppig optimisme, maar Nederland heeft geen lachende ezels maar helden met standvastig realisme nodig. We kunnen het ons niet permitteren de ernst van de dreiging te onderschatten. Want die dreiging is existentieel: het voortbestaan van ons land staat op het spel. Potentiële terroristen zijn al in grote aantallen onder ons en komen nog dagelijks naar Europa, ook met de asielinstroom. Ze lopen hier vrij rond. Het is plichtsverzuim daar niets aan te doen en onze grenzen open te laten voor tienduizenden vooral islamitische gelukszoekers uit het Midden-Oosten en Afrika.

We moeten ons ook bevrijden van de eurofielen in Brussel die de vloer aanvegen met onze identiteit, onze soevereiniteit en onze welvaart. We zijn niet langer baas over onze eigen grenzen, ons eigen geld, onze eigen democratie. Als we in een referendum bepalen dat we iets niet willen, zoals het associatieverdrag met de Oekraïne, dan duwen ze het ons toch door de strot. Want de wil van het volk is voor de elite niet relevant. Ze lachen ons uit.

Alles wat tot onze cultuur behoort wil men van ons afpakken. Zelfs Zwarte Piet mag niet meer. De elite wil nu ook het woord ‘allochtoon’ afschaffen, maar het is de autochtoon die zijn land verliest. Ik weiger me daar bij neer te leggen. Dit is ons land, onze cultuur, onze identiteit. Nederland, dit prachtige land, deze grote natie, deze vurige baken van vrijheid, het is van ons en het zal van ons blijven! Dit is de tijd om de tirannie te verdrijven.

Ik doe vandaag een oproep aan alle Nederlanders. Aan iedereen die geniet van onze zwaar bevochten vrijheden, aan iedereen die de welvaart en de rijkdom van dit geweldige land veilig wil stellen voor zijn kinderen en kleinkinderen: laten wij de wereld tonen dat we Nederlanders zijn. Kom in verzet - democratisch en geweldloos - tegen de elite die uw land weggeeft. De taak die voor ons ligt is groot. Maar onze moed om ons land terug te veroveren is dat ook. Er is veel goeds dat behouden moet worden en er is veel dat recht moet worden getrokken.

Dit is de tijd voor duidelijke taal: Nederlands geld voor de Nederlanders! Geen cent meer naar Afrika, naar Turkije, Griekenland of Brussel. Dan wordt er zóveel mogelijk. Beeldt u het zich eens in! Dan kunnen we de belastingen voor iedereen verlagen, zodat de koopkracht flink kan stijgen en de economie een geweldige boost krijgt. Dan kunnen we onze 65-plussers een fatsoenlijke oude dag geven. Dan brengen we de AOW terug naar 65 jaar en worden er geen pensioenen gekort.

Ik kies ook voor het openhouden van verzorgingshuizen en voor duizenden extra handen aan het bed. In mijn Nederland draaien we de verschrikkelijke afbraak van de zorg onder Rutte2 terug en staan er iedere dag en iedere nacht weer volop verpleegkundigen klaar om onze ouderen met toewijding, liefde en respect te verzorgen. In mijn Nederland schaffen we het eigen risico af. Want het kan niet dat Nederlanders zorg gaan mijden, omdat ze het niet kunnen betalen, terwijl asielzoekers gemiddeld per jaar ruim 1.000 euro méér zorgkosten maken dan een Nederlander en alles gratis krijgen. Elke vezel van mijn lijf verzet zich tegen deze onrechtvaardigheid.

Dan kunnen we ook meer geld geven aan de politie en het leger zodat zij meer middelen hebben om ons land veilig en vrij te houden en onze eigendommen en grenzen te beschermen. We moeten onze grenzen sluiten voor asielzoekers en immigranten uit islamitische landen, Syriëgangers niet meer laten terugkeren, en criminelen met dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten. We moeten ons land bevrijden.

Ik wil ook directe democratie in Nederland met bindende referenda. Ons politiek bestel is nog steeds dat van de twintigste eeuw, geregeerd door dezelfde arrogante politieke elite van de valse beloftes en de huichelende sorry’s. Als de puinhopen van Mark Rutte ons één ding hebben geleerd dan is het wel dit: het volk moet aan de noodrem kunnen trekken wanneer de politieke elite ingaat tegen haar wil. En niet alleen één keer in de vier jaar.

Miljoenen Nederlanders hebben de afgelopen decennia gezien hoe hun land voor hun ogen gekaapt werd. Je hoefde geen genie te zijn om te weten dat dit slecht zou aflopen. De onophoudelijke soevereiniteitsoverdrachten aan de EU, de euro die meer schaadt dan baat, de eindeloze stroom weggegooid geld naar de Grieken, de gevaren van de islam , de open grenzen en de massa-immigratie, de groeiende terreurdreiging, de asieltsunami, de belastingverhogingen en, last but not least, de bezuinigingen in de ouderen- en gehandicaptenzorg die de zwaksten in de samenleving kopje onder hebben geduwd.

Wie waarschuwde heeft helaas gelijk gekregen. Maar er is hoop. Wij gaan er samen voor zorgen. Als een volk in beweging komt, dan wordt alles haalbaar. Ik zeg niet dat het makkelijk zal zijn. Maar het kan. En het moet. Want we hebben geen keuze. Een sterk en soeverein land waar hard werken wordt beloond en de zwakkeren beschermd, waar terroristen niet zomaar meer via Hazeldonk kunnen komen binnenrijden, waar meisjes weer in rokjes de straat op kunnen zonder te worden nagesist of aangerand, waar de zorg betaalbaar is en de pensioenen fatsoenlijk, waar alle burgers - ook joden, homo’s, vrouwen, en islamcritici - veilig zijn. Waar ‘patriottisme’ geen scheldwoord is maar een geuzennaam. Waar de islam de deur wordt gewezen.

Dit prachtige land, ons eigen land, is nog lang niet verloren. Sterker nog, we hebben de mooiste jaren nog voor ons. Als we maar de goede keuzen maken. En afscheid nemen van de wegkijkers en weggevers van Nederland. Het is tijd voor de bevrijding! Laten we ons land samen terugveroveren. Te beginnen op 15 maart 2017!

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4145 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English