Nederland weer van ons

Vragen van het lid Beertema (Partij voor de Vrijheid) aan de minister van OCW over de onheuse bejegening van Israël in de geschiedenismethode ''Geschiedeniswerkplaats vmbo-kgt 4 examenboek'' van Noordhoff Uitgevers.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Dutch textbook: Jews murdered Arabs, Begin was a terrorist'(*) waarin een zeer vertekend beeld wordt geschetst van de geschiedenis van Israël?

2.)
Bent u het met ons eens dat Israël stelselmatig wordt neergezet als agressor in de betreffende geschiedenismethode?

3.)
Deelt u onze mening dat deze geschiedvervalsende praktijken bijdragen aan vijandigheid jegens de Israëlische staat en zelfs aan groeiend antisemitisme in de straten van Nederland?

4.)
Deelt u onze mening dat studiemateriaal aangaande Israël per definitie gevrijwaard moet zijn van vooringenomenheid? Hoe denkt u dat te kunnen bewerkstelligen?

 

(*) http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4661687,00.html

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2585 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties