Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van het lid Beertema (PVV) aan minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) naar aanleiding van het interview 'Alle politieke partijen moeten Wilders aanvallen'

1.)
Bent u bekend met de uitspraken van de decaan van de NSOB, de hoogleraar Paul Frissen, die hij deed in een interview "Alle politieke partijen moeten Wilders aanvallen" op 1Limburg(*) ?

2.)
Vindt u met ons dat een decaan van de NSOB, die verreikende invloed heeft op het denken en handelen van hoge ambtenaren, geen ideologische uitspraken kan doen zonder enige wetenschappelijke grond zoals "De bijl aan de wortel van onze democratie. Hij (Wilders) had onmiddellijk gecorrigeerd moeten worden. Dit is hartstikke gevaarlijk." Zo nee, waarom niet?

3.)
Bent u het met ons eens dat dergelijke stigmatiserende uitspraken van een autoriteit als professor Frissen bijdragen aan een klimaat van demonisering en daarmee tot een verhoogd risico op een terroristische aanslag zoals we dat gezien hebben ten tijde van de moord op Pim Fortyun op 6 mei 2002? Zo nee, waarom niet?

4.)
Vindt u met ons dat de heer Paul Frissen niet meer te handhaven is als hoogleraar aan de universiteit Tilburg en als decaan van de NSOB? Zo ja, bent u bereid er bij de respectievelijke Raden van Toezicht op aan te dringen gepaste actie te ondernemen om de heer Frissen uit zijn functies te ontheffen? Zo nee, waarom niet?

 

(*) https://twitter.com/1limburg/status/703956877588209664

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3020 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties