Nederland weer van ons

Schriftelijke Vragen van het lid De Graaf (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie:

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Aissa Zanzen op Twitter: Foto met mijn favoriete geleerde'(*)?

2.)
Klopt het dat dhr. Aissa Zanzen hoofd Algemene Zaken is op uw ministerie?

3.)
Indien het antwoord op vraag 1.) 'ja' is, hoe beoordeelt u het feit dat Zanzen een dubbele pet op heeft, aangezien hij namens de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland (RMMN) officieel gesprekspartner is van de regering?

4.)
Bent u op de hoogte van het feit dat de Moslimbroederschap door de AIVD wordt gezien als een bedreiging voor de democratische rechtsorde?

5.)
Deelt u de mening dat een hoofd Algemene Zaken op V&J onhoudbaar is, niet vanwege een cartoonactie van een belangenorganisatie waarvoor hij ook werkzaam is, maar wèl wanneer hij beweert dat zijn favoriete islamgeleerde Issam al Bashir is, die opereert in de top van de Moslimbroederschap en tevens lid is van de European Council for fatwa and research van jodenhater Yusuf al Qaradawi? Zo neen, waarom niet?

6.)
Bent u bereid alle ministeries en ambtelijke diensten door te lichten, zodat lieden die een overduidelijke loyaliteit aan de dag leggen aan islamitische organisaties en foute figuren die tot doel hebben de rechtsstaat te ondergraven, ontslagen kunnen worden? Zo neen, waarom niet?

 

(*) https://ejbron.wordpress.com/2015/06/19/aissa-zanzen-op-twitter-foto-met-mijn-favoriete-geleerde/

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4835 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties