PVV-kamerlid Raymond de Roon vraagt de minister van Buitenlandse Zaken om zich meer in te zetten voor de christelijke vluchtelingen uit Syrië. "Deze mensen komen in Turkije van de regen in de drup" aldus De Roon: "In de Turkse vluchtelingenkampen voelen zij zich onveilig, doordat ook Syrische rebellen in die kampen aanwezig zijn."

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over Turkse vluchtelingenkampen alias jihadistische rekruteringskampen:

1.)
Kent u de berichten "Christians Squeezed Out by Violent Struggle in North Syria" en "Syrië telt spoedig geen christenen meer", waarin onder meer de problemen van Syrische christenen in Turkije worden aangekaart? (*)

2.)
Bent u ermee bekend dat in Turkse vluchtelingenkampen de terreurorganisatie Jahbat al Nusra gevluchte Syrische mannen die de strijdbare leeftijd hebben, rekruteert en terugstuurt naar Syrië om daar jihad te voeren?

3.)
Deelt u de mening dat het onbestaanbaar is dat in Turkije door de VN-gefinancierde vluchtelingenkampen, waar Nederland ook flink aan bijdraagt, omgetoverd blijken te worden tot rekruteringskampen voor jihadisten? Zo ja, bent u bereid dit aan te kaarten bij de VN en Turkije, en geen euro meer over te maken voor noodhulp aan Syrische vluchtelingenkampen via de VN zolang deze situatie voortduurt?

4.)
Hoe beoordeelt u de Iraakse constatering dat de steun van Turkije aan de Syrische oppositie ook een destabiliserend effect heeft op Irak? Welke consequenties verbindt u daaraan? (**)

5.)
Bent u het met mij eens dat er snel een oplossing moet komen voor de naar Turkije gevluchte Syrische christenen, die aangeven zich onveilig te voelen door de rebellen in de kampen en die geen liefdadigheidshulpontvangen vanwege hun christen-zijn?

6.)
Heeft u kennisgenomen van het verzoek van Syria Request, waarin zij beschrijven dat de meeste Syrische christenen uit Hassaka ervoor kiezen 850 kilometer dwars door het Syrische oorlogsgebied te vluchten, naar Libanon, omdat Turkije hen de toegang weigert tot Tur Abdin?

7.)
Hoe apprecieert u in dit kader de toezegging van Ankara om een apart vluchtelingenkamp voor Syrische christenen op te zetten indien nodig? Is de Turkse regering bereid om in het Tur Abdin een vluchtelingenkamp in te richten, en zo ja, hoeveel Syrische-christelijke vluchtelingen is Turkije bereid hierin toe te laten en wat gebeurt er met de overigen?

(*) NYTimes.com; Refdag.nl
(**) Hurriyetdailynews.com