Voorzitter, belastingverlaging, belastingverlaging en belastingverlaging. Dat is het centrale woord om de economie aan te jagen en het vertrouwen van burger en bedrijfsleven te herstellen. En belastingverlaging is goed mogelijk als we in dit land de juiste keuzes maken. Stoppen met de miljardenverslindende klimaatgekte, stoppen met de massa immigratie, stoppen met het geven van geld aan Brussel, Griekenland, Cyprus en de Antillen, stoppen met ontwikkelingshulp en stoppen met het rondstrooien van subsidies.

Voorzitter, door het maken van de juiste keuzes houden we veel geld over voor belastingverlagingen. Met dat geld kunnen bedrijven investeren en krijgen burgers weer geld om te consumeren. De minister van economische zaken zou belastingverlaging tot speerpunt van het economisch beleid moeten maken en niet continue belastingverhogingen al dan niet vermomd als bezuinigingen. Belastingverhogingen leiden tot een record werkloosheid in Nederland, en alleen in Griekenland en Spanje zien de winkels hun verkopen sneller terug lopen dan in Nederland, tijd dus voor belastingverlagingen.

En dan verwijs ik naar de CPB doorrekening van ons prachtige verkiezingsprogramma, waarin de PVV als enige partij de lasten voor het bedrijfsleven NIET verzwaart. Dat resulteert in meer investeringen, economische groei, meer banen en een lager begrotingstekort in 2017.

Voorzitter, onze maatschappij heeft haar welvaart voor een groot deel te danken aan technologische vooruitgang. Zonder continue innovaties was onze huidige welvaart niet mogelijk geweest. Daarom is het ook positief dat onze kenniseconomie en wetenschap nog steeds behoren tot de top van de wereld. Deze inleiding brengt mij op het punt van de subsidies. In het algemeen is de PVV géén voorstander van subsidies en ingewikkelde fiscale aftrekregelingen. Langlopende subsidieregelingen maken de ontvangers van de subsidies lui, het kost veel geld om te bepalen wie in aanmerking komt voor een subsidie, het kost veel geld om te controleren of de subsidie wel juist is besteed en subsidies geven aanleiding tot het ontstaan van een industrie die niets toevoegt aan onze economie maar uitsluitend tot doel heeft te adviseren hoe zoveel mogelijk subsidiegeld naar binnen te harken.

Daarmee kom ik op het innovatiebeleid. Uit een peiling onder economen bleek dat 7 van de 10 economen vinden dat het topsectorenbeleid weer op de schop moet. Belangrijke punten van kritiek zijn dat het systeem teveel gericht is op de huidige winnaars en te weinig toegankelijk voor outsiders. De meeste innovaties komen echter van onderop, van start-ups. Startende bedrijven komen echter moeilijk van de grond, omdat zij lastig kredieten verkrijgen, en te maken hebben met een veelheid aan regels en lastenverzwaringen. Onze vraag aan de minister is of hij kan aangeven hoe hij deze tekortkomingen in het systeem gaat repareren?

Ook de innovatiebox is een voorbeeld van een onduidelijke en ingewikkelde regeling. Zoals reeds gezegd zijn wij overtuigd van het grote belang van innovaties. Maar de regeling rondom de innovatiebox is zeer complex, omdat je aan moet tonen dat een bepaalde technische innovatie heeft geleid tot meer winst. Gezien de doorlooptijd van innovatie tot een winstgevend product is dit vaak zeer ingewikkeld, en de stimulering komt pas op het moment dat de innovatie al geslaagd en succesvol op de markt gezet is. Kan de minister aangeven op welke wijze deze regeling heeft bijgedragen tot innovatie en of deze regeling, mede in het kader van vermindering regeldruk, niet beter geschrapt kan worden?

Ondanks alle subsidieregelingen staat de werkgelegenheid in Nederland zwaar onder druk. AkzoNobel heeft onlangs aangekondigd de productie van verf op 6 grote locaties te concentreren. Nederland stond helaas niet op die lijst. Als een oerhollands concern als AkzoNobel Nederland niet interessant vindt om in te investeren, gaat er iets mis. Heeft de minister al aan de bel getrokken bij AkzoNobel om te vragen waarom Nederland is afgevallen? Zijn het de continue belastingverhogingen die dit kabinet heeft ingevoerd of zijn het de eindeloze reeks milieuheffingen die Nederland de kop hebben gekost?

Op het gebied van subsidies zijn wij ook benieuwd naar de subsidieregeling voor zonne-energie. Volgens het agentschap NL was op 13 mei nog 15 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Is de minister van plan om deze regeling stop te zetten nu de EU een importheffing heeft ingevoerd voor zonnecellen. Nu subsidiëren betekent toch gewoon dat de staat opdraait voor de importheffing die de EU heft. Graag de visie van de minister op deze rare situatie en de toezegging dat hij deze regeling opschort, tenminste voor de duur van de door de EU opgelegde importheffing.

Voorzitter, ik wil graag eindigen waar ik ben begonnen. Economisch beleid en het stimuleren van innovatieve ondernemers draait om een overheid die de belastingen laag houdt door te schrappen in onzin uitgaven en geldsmijterij aan linkse hobbies. In mijn inleiding heb ik aangegeven welke keuzes de PVV maakt om de economie te stimuleren. Het lijkt mij verstandig in deze tijden van oplopende werkloosheid als de minister nog eens goed kijkt naar deze keuzes.