Vragen van de leden van Klaveren en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken over de financiering van een Amsterdamse moskee door het ministerie van Religieuze Zaken van Koeweit.

1.)
 Bent u bekend met het artikel 'Wilders is welkom'(*)?

2.)
Deelt u de visie van de PVV dat het onwenselijk is dat het Koeweitse ministerie van Religieuze Zaken 1,3 miljoen bijdraagt aan de bouw van een Amsterdamse moskee? Zo neen, waarom niet?

3.)
In hoeverre deelt de minister de mening van de PVV dat financieringen van islamitische instellingen door overheden die de sharia als basis van nationale wetgeving kennen, zoals Koeweit, op alle mogelijke manieren moet worden tegengegaan?

4.)
Welke maatregelen denkt de minister te gaan treffen om te voorkomen dat er ooit extremistische predikers zoals de Palestijnse Salah Soltan hun haatdragende en gewelddadige boodschap komen uitdragen in deze moskee?

5.)
Welke mogelijkheden ziet de minister om de bouw van de betreffende moskee tegen te gaan?

6.)
Deelt u de mening van de PVV dat genoemde moskee niet welkom is in Nederland? Zo neen, waarom niet?

(*) De Pers, 28 maart 2011