Vragen van de leden Van Klaveren en Wilders (PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Veiligheid en Justitie over de steun van Nederlandse moslims voor jihadgangers naar Syrië.

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Moslim begrijpt Syrië-ganger'(*)?

2.)
Deelt u de visie van de PVV dat het feit dat bijna driekwart van de moslims jihad-gangers richting Syrië als helden ziet, behalve walgelijk ook tekenend is voor het islamitische begrip voor geweld?

3).
Ziet u het gevaar van de enorme steun van moslims in Nederland voor de jihad-reizigers richting Syrië en bent u bereid verder onderzoek te doen naar deze vijfde colonne? Zo neen, waarom niet?

4.)
Wat gaat u doen tegen de enorme steun onder moslims voor jihadisten die naar Syrië zijn vertrokken?

(*) De Volkskrant, 27 mei 2013