Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de berichten: ‘Shell-krakers ontlopen straf’ en ‘Gemeente publiceert kraakkaart’.

1.)
Kent u de berichten: ‘Shell-krakers ontlopen straf’ (*) en ‘Gemeente publiceert kraakkaart’ (**)?

2.)
Klopt het dat de uit het voormalige shell-laboratorium in Amsterdam-Noord weggedreven krakers, alweer straffeloos op zoek kunnen naar de volgende gratis slaapplaats?

3.)
Klopt het dat de schade die de krakers hebben veroorzaakt (uitwerpselen, urine, troep, gebroken glas en daarnaast was er voor vier ton schade aangericht en voor tienduizenden euro’s aan koper gestolen) lastig te verhalen is wegens de juridische bewijslast (wie heeft wat gedaan) en de kale kip waarvan men niets kan plukken?

4.)
Ziet de minister nu eindelijk de noodzaak om het idee van de PVV over te nemen en artikel 141 Wetboek van Strafrecht zo aan te passen dat er sprake is van groepsaansprakelijkheid (je was erbij dus je bent erbij), zodat dit tuig kan worden gestraft? Zeker nu de bewijslast ook het ‘plukken’ belemmert en het verhalen van schade onmogelijk maakt. Zo nee, waarom niet?

5.)
Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de minister aangegeven overleg te gaan voeren over de groepsaansprakelijkheid met het Openbaar Ministerie en andere partijen. Wat is daarvan de stand van zaken?

6.)
Is de minister met de PVV van mening dat het argument eens een kale kip, altijd een kale kip’ niet opgaat omdat deze krakers wellicht ooit een betaalde baan hebben, een uitkering aanvragen of de loterij winnen? Zo nee, waarom niet?

7.)
De krakers hebben de koperen leidingen uit het gebouw gestript en verkocht. Waarom wordt geen beslag gelegd op dit crimineel verkregen vermogen?

8.)
Indien er een vonnis is, is er een titel om beslag te leggen. Is de minister bereid om het CJIB in dat geval opdracht te geven om eenmaal per jaar op verschillende momenten alle registers na te gaan om te zien of er inmiddels geld of goederen zijn die tot verhaal kunnen dienen? Zo nee, waarom niet?

9.)
Hoe beoordeelt de minister de kaart met daarop adressen van leegstaande (maar nu blijkt ook bewoonde) panden en hoe lang zij leeg staan - hetgeen voor een kraker van belang is omdat zij minder risico lopen uitgezet te worden als een pand langer dan een jaar leeg staat - die de gemeente Amsterdam publiceert?

10.)
Is de minister met de PVV van mening dat nu ook het door de gemeente gesubsidieerde Wijksteunpunt Wonen krakers de weg wijst, dat krakers die op zoek zijn naar gratis woonruimte door de gemeente Amsterdam op hun wenken worden bediend en dus door de gemeente worden geholpen met het plegen van een misdrijf?

11.)
Wat gaat de minister doen om per direct een einde te maken aan de lakse houding van de gemeente Amsterdam?

 

(*) Telegraaf 28 januari 2012

(**) Telegraaf 30 januari 2012

Beluister hier het interview met Lilian Helder in 'Goedemorgen Nederland' op Radio 1