Biografie

De hoogste binnenkomer op de lijst. Advocaat uit Limburg. Lilian vindt de straffen in ons land bedroevend laag, als er al een “echte” straf wordt opgelegd. Zwaardere straffen dus, zeker vanwege het feit dat de straf niet alleen bedoeld is als vergelding voor de veroordeelde, maar ook als enige vorm van genoegdoening voor het slachtoffer. Slachtoffers dienen ook meer aandacht te krijgen.

TBS moet worden afgeschaft. Het is een dure maatregel. Daarnaast willen vele verdachten niet meewerken aan het vereiste onderzoek om deze maatregel te kunnen opleggen, omdat zij bang zijn voor levenslange behandeling “opgeborgen” te worden. TBS kan namelijk telkens verlengd worden. Daarbij kan iedereen zich de incidenten herinneren die zich de laatste tijd hebben voorgedaan met TBS-ers op verlof die toch weer de fout in gaan. Dit dient voorkomen te worden.

Commissies
Veiligheid & Justitie
Commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven
Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven

Onderwijs
VWO te Venlo
Nederlands Recht (Radboud Universiteit Nijmegen)
Beroepsopleiding Advocatuur

Loopbaan
Advocaat Houben & Van Dijck Advocaten (2007-2010)
Advocaat Goorts & Coppens Advocaten (2004-2007)
Advocaat-stagiair Huver Advocaten (2002-2003)
Advocaat-stagiair Van hooft Advocaten (2001-2002)
Juridisch medewerker afdeling Milieu gemeente Helden (1997-2000)

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties