Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf en Wilders aan de ministers van SZW en V&J:

1.)
Bent u bekend met het artikel 'België zet haatprediker uit naar Nederland'(*)?

2.)
Bent u het eens dat deze imam Amaouch, die een gevaar is voor de Belgische samenleving logischerwijs ook een gevaar is voor Nederland? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u bereid deze imam uit Nederland te weren? Zo neen, waarom niet?

4.)
Indien u deze imam toch verwelkomt in Nederland bent u dan bereid hem onmiddellijk te denaturaliseren, op te sluiten en zo spoedig mogelijk uit te zetten naar Marokko? Zo neen, waarom niet?

(*) https://www.nos.nl/artikel/2140254-belgie-zet-haatprediker-uit-naar-nederland.html

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4515 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties