Nederland weer van ons

Vragen van de leden De Roon en Helder (beiden PVV) aan de minister van Justitie over tijdsdruk in de rechterlijke macht.

1.)
Kent u het bericht ‘Rechtspraak lijdt onder tijdsdruk’ (*)?

2.)
Deelt u de mening dat de tijdsdruk onder rechters de kwaliteit van de rechtspraak aantast? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u van mening dat elke rechter kennis moeten nemen van het gehele dossier alvorens een uitspraak te doen over de zaak? Zo neen, waarom niet?

4.)
Ziet u in deze berichtgeving aanleiding om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop rechters zaken behandelen? Zo neen, waarom niet?

(*) NOS Teletekst blz 104, 14 sept 2010

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4930 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties