Nederland weer van ons

(AO mishandeling NL diplomaat in Rusland)

Voorzitter, de minister van Buitenlandse Zaken heeft ons gisteren een korte brief gezonden m.b.t. dit incident. Het is goed om te lezen dat onze gewonde diplomaat inmiddels weer aan het werk is gegaan. Ik wens hem een voorspoedig fysiek en psychisch herstel toe. Minister Lavrov heeft dit een zeer ernstig misdrijf genoemd en heeft meegedeeld dat er een justitieel onderzoek door Rusland is gestart. Welke waarde hecht onze minister aan deze toezegging? Ik vraag dat in het licht van het feit dat het door president Medvedev toegezegde onderzoek naar de dood van de Nederlandse journalist Stan Storimans er nooit is gekomen. De minister heeft ook geschreven dat de veiligheidsmaatregelen zijn aangescherpt maar dat hij daarover verder geen mededelingen doet.

Ik heb naar aanleiding van de inhoud van deze brief enkele vragen:

1.)
De Secretaris-Generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Russische ambassadeur verzocht om zijn autoriteiten dringend te verzoeken er alles aan te doen om dergelijke incidenten te voorkomen en de veiligheid van Nederlandse diplomaten te garanderen, conform de verplichtingen van artt. 29 en 30 Verdrag van Wenen.
Hoe is hierop uit Moskou gereageerd? Of moet die reactie nog komen?
Houdt de aanscherping van de beveiliging, waarover de minister in zijn brief spreekt, in dat Nederland nadere maatregelen voor bescherming van ons diplomatiek personeel heeft getroffen of dat Rusland dat heeft gedaan? Met andere woorden: zijn de Russen tot intensievere bescherming van ons diplomatiek personeel overgegaan?
Mag ik aannemen, dat de aangescherpte veiligheidsmaatregelen al ons diplomatiek personeel in Rusland betreffen? Of gaat het om alleen dhr Elderenbosch?
Ik vraag de minister om uiteen te zetten, hoe de concrete invulling van die verplichtingen in het diplomatiek verkeer nu eigenlijk moet worden gezien? Hoe ver gaan die verplichtingen van i.c. Rusland? Graag een toelichting hierover.

2.)
In de media is gespeculeerd dat dit een wraakactie voor het incident rond de Russische diplomaat Borodin is. Zijn deze overwegingen ook met de Russische ambassadeur en/of minister Lavrov besproken? Wat was hun reactie?

3.)
Vwb de kwestie Borodin: BNR-verslaggever Jeroen Stans heeft getweet dat Jeugdzorg DH op verzoek van Buitenlandse Zaken géén onderzoek meer doet naar mogelijke kindermishandeling door dhr Borodin.
Klopt dit? Zo ja, waarom heeft Buitenlandse Zaken daarom verzocht?
Als er aanwijzingen voor kindermishandeling zijn, hoe moet dat dan vlgs Buitenlandse Zaken worden afgehandeld?

In de gezamenlijke verklaring van de premiers Rutte en Medvedev in 2011, gaven zij als onderbouwing voor hun beslissing om in 2013 een Nederland-Ruslandjaar te houden deze passage:

Wederzijdse waardering en respect zijn (hierbij) de afgelopen decennia gaandeweg verder gegroeid en vormen thans een solide fundament voor de verdere verdieping van de samenwerking tussen Nederland en Rusland.

Is de minister het met mij eens, dat door de hele reeks van onverkwikkelijke incidenten tussen Rusland en Nederland gedurende dit jaar, dat "solide fundament van wederzijdse waardering en respect" ernstig is aangetast? Dat daar nog maar weinig van over is, op dit moment?

Ik heb een half jaar geleden al gezegd dat ik geen aanleiding zag voor de feestelijke viering van de betrekkingen tussen Rusland en Nederland en de gebeurtenissen sindsdien, hebben het beeld alleen maar slechter gemaakt. Wat mij betreft kan er nu beter een punt achter dat Nederland-Ruslandjaar worden gezet.

Die hele reeks van incidenten tussen Rusland en Nederland, heeft een situatie geschapen waarin het risicovol is om de Koning in november naar Rusland te laten gaan. Boven zo'n Koninklijk bezoek zal een zware donderwolk hangen. Personen met slechte bedoelingen kunnen nu tijdens een Koninklijk bezoek een incident creëren waardoor Nederland en de Koning ernstig in verlegenheid kunnen worden gebracht. Dat risico moeten we niet willen nemen.

Ik zeg dat niet om Rusland of de Russische regering te beledigen. Maar het risico op ellende is te groot. Dat moet aan de Russische regering worden uitgelegd als wij aan Rusland meedelen dat de Koning in november niet komt.

De verstandhouding moet nu eerst tot rust komen en dan kan weer worden gewerkt aan verbetering daarvan. Ik sluit niet uit dat een Koninklijk bezoek op een later moment, daar een bijdrage aan zal kunnen leveren.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2650 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties