Nederland weer van ons

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Nederland nepverkiezingen in Syrisch rebellengebied financierde:

1.)
Kloppen de berichten over gebruik van Nederlands geld voor financiering lokale verkiezingen in Syrisch rebellengebied Oost-Ghouta (*)(**)?

2.)
Kunt u tot op de euro nauwkeurig aangeven met hoeveel geld Nederland lokale verkiezingen in het Syrische rebellengebied Oost-Ghouta heeft gefinancierd(*)(**)?

3.)
Heeft Nederland ook elders in Syrië lokale verkiezingen gefinancierd? Zo ja, kunt u daarvan een overzicht geven en de bedragen kenbaar maken?

4.)
Heeft de hulporganisatie die de verkiezingen organiseerde kunnen verantwoorden waar het geld aan is uitgeven? Zo ja, kunt u daar een overzicht van geven? Zo nee, waarom niet?

5.)
Deelt u mijn mening dat het heimelijk financieren van (lokale) verkiezingen in een door oorlog verscheurd land, een zware vorm van politieke inmenging is? Zo nee, waarom niet?

6.)
Waarom heeft u de Kamer niet geïnformeerd over deze dubieuze praktijken en wordt slechts zeer algemeen gesproken over “capaciteitsopbouw”?

7.)
Wat dacht u te bereiken met het financieren van nepverkiezingen in een gebied waar het wemelde van de islamitische strijdgroepen waaronder Jaysh al-Islam: het leger van islam?

8.)
Kunt u uitsluiten dat het Nederlandse hulpgeld in handen is gekomen van één van de in Oost-Ghouta/Syrië actieve en onfrisse islamitische strijd- en terreurgroepen? Zo nee, waarom niet?

9.)
Heeft u spijt van deze absurde Nederlandse bijdrage aan lokale Syrische nepverkiezingen die niets met democratie te maken hadden, maar enkel tot legitimering dienden van lokale strijd- en terreur groepen en een allegaartje aan onfrisse figuren?

10.)
Bent u bereid alle nog lopende financiële hulp aan Syrische hulporganisaties per direct stop te zetten?

11.)
Wilt u elke vraag afzonderlijk beantwoorden?

(*) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederland-financiert-lokale-verkiezingen-in-syrisch-rebellengebied~b2f9b743/
(**) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/syrische-democratie-activist-door-de-verkiezingen-heeft-oost-ghouta-even-aan-vrijheid-geroken-~b2b79df7

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5000 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English