Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat in Nederland jaarlijks zeker 200.000 ouderen mishandeld worden.

1.)
Bent u bekend met het bericht "Zeker 200.000 ouderen mishandeld"? (*)

2.)
Wat is uw reactie op dit schokkende aantal dat in werkelijkheid waarschijnlijk nog vele malen hoger ligt volgens ouderenorganisatie ANBO?

3.)
Hoe gaat u het terugdringen van ouderenmishandeling topprioriteit maken?

4.)
Bent u bereid om de maatregelen die wij in 2008 voorgesteld hebben te realiseren(**), namelijk:

- VOG voor iedere zorgmedewerker;

- (anoniem) Meldpunt Ouderenmishandeling in elke gemeente;

- Meldcode Ouderenmishandeling voor de beroepsgroep;

- Landelijk registratiepunt raadpleegbaar door zorgaanbieders van medewerkers die in het verleden zijn ontslagen wegens mishandeling, verwaarlozing, onheuse bejegening van ouderen en gehandicapten;

- Bevoegdheid Inspectie voor de Gezondheidszorg tot het schorsen van zorgmedewerkers die zich schuldig maken ouderenmishandeling

- Verdubbeling maximumstraf bij ouderenmishandeling.

Zo neen, waarom niet?

(*) De Telegraaf, 15 juni 2010
(**) Ksnr: 31700 0055 XVI

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4690 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties