Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering erop toe te zien dat Staatsbosbeheer geen concurrentie- en marktverstorende activiteiten ontplooit,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Graus

 

Deze motie werd aangenomen.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3115 gasten

donaties

doneer

Nederland
English