Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Japan zich regelmatig schuldig maakt aan illegale walvisjacht en afslachting van dolfijnen;

voorts constaterende, dat Japan buiten het aan hem toegewezen gebied blijft jagen, ondanks internationale weerstand, en zelfs onlangs veroordeeld is door de Australian Federal Court;

verzoekt de regering onmiddellijk tot actie over te gaan tegen deze malafide praktijken door Japan kenbaar te maken dat de walvisjacht en afslachting van dolfijnen door ons land niet wordt getolereerd en enig voorstel dat neigt naar afschaffing van het moratorium niet te steunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Graus

 

Deze motie werd aangenomen.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3310 gasten

donaties

doneer

Nederland
English