Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering méér handhavers, waaronder BOA's, in te zetten in de strijd tegen illegale jacht en (vis)stroperij;

verzoekt de regering voorts het opleidingstraject en de bevoegdheden van de groene BOA's te heroverwegen, zodat zij hun taken optimaal kunnen uitoefenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Graus

 

Deze motie werd aangenomen met algemene stemmen.

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 12330 gasten

donaties

doneer

Nederland
English