Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat dierenwelzijn een meer prominente plaats moet krijgen in het agrarisch onderwijs;

verzoekt de regering te bevorderen dat dierenwelzijn een hoofdvak wordt in het agrarisch onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.


Graus


Deze motie werd aangenomen met algemene stemmen.

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2895 gasten

donaties

doneer

Nederland
English