Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de hulp aan dieren in nood thans vaak versnipperd is en de hulpdiensten slecht bereikbaar zijn;

van mening, dat dit ongewenst is;

verzoekt de regering te onderzoeken of een nationaal alarmnummer voor dieren kan worden ingevoerd en de Kamer hierover voor 1 april 2007 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Graus

 

Deze motie werd aangenomen.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3815 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English