Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de midden- en kleinbedrijven van cruciaal belang zijn voor de Nederlandse economie;

constaterende, dat een goed functionerende kredietverlening voor midden- en kleinbedrijven van groot belang is;

constaterende, dat MKB Nederland zegt dat er nauwelijks sprake is van kredietverlening aan de midden- en kleinbedrijven;

constaterende, dat banken aangeven dat er absoluut geen sprake is van minder kredietverlening;

verzoekt de regering de banken te verplichten uiterlijk eind 2011 met exacte cijfers aangaande de kredietverlening aan het mkb te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3815 gasten

donaties

doneer

Nederland
English