Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de visstroperij op het IJsselmeer en de binnenwateren toeneemt;

van mening, dat visstroperij de doelstelling om te komen tot een evenwicht in het visbestand ondermijnt en zowel beroepsvissers als sportvissers benadeelt;

van mening, dat stroperij een zeer lucratieve en verboden activiteit is;

roept de regering op te komen met een plan van aanpak teneinde de visstroperij een halt toe te roepen middels verruiming van de opsporing en een aanscherping van het sanctiebeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3910 gasten

donaties

doneer

Nederland
English