Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

van mening dat de EU is uitgegroeid tot een megalomaan ambtenarencircus;
verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat het aantal EU-ambtenaren wordt verminderd met 100%,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5965 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English